2013 s’ha tancat amb menys persones ocupades i amb la reducció de la població activa

 

cola-paro13Les dades de l’Enquesta de Població Activa de l’últim trimestre de 2013, que permet fer l’avaluació del conjunt de tot l’any, reflecteix la dramàtica realitat de la reducció del nombre de persones ocupades i el de la població activa (aquelles persones que treballen o cerquen feina activament), cosa que demostra que no tant sols es segueix destruint ocupació, sinó que el desànim es situa entre la població i, davant la manca d’expectatives, abandonen el país o deixen de cercar feina.

 

La dada enganyosa de la reducció del nombre de persones que manifesten que estan sense feina, 69.000 menys que el 2.012, no ha d’ocultar que al 2.013 s’han perdut quasi 200.000 llocs de feina.

 

Altres xifres significatives  aquesta situació dramáticaón que, al conjunt de l’Estat, el nombre de llars en les que no entra cap ingrés  es situa per damunt del milió 800 mil i que al tercer trimestre de 2013 ha augmentat en 24.600 llars, o que la pèrdua de llocs de feina a temps complet al durant el 2.013 ha estat de 218.000, mentre que els de temps parcial augmentaven en 153.000. Com també és molt significatiu la pèrdua de més de 100.000 cotitzants estrangers.

 

Pel que fa a les Balears, tot i la millora relativa en relació a la mitjana estatal i a pesar de les bones temporades turístiques, la xifra de persones que no tenen cap ocupació, encara és de 134.600. Des del Govern es valora molt positivament que s’hagi reduït en 9.500 en relació al 2.012, però obliden el fet, equiparable al que passa al conjunt de l’Estat, d’aquelles persones que ja han deixat de situar-se com a demandants encara que no hagin trobat cap feina, ni valoren tampoc que aquelles persones que només tenen treballs miserables per unes poques hores de feina a la setmana (el 20% del total dels ocupats) desapareixen del llistat de desocupats encara que els seus ingressos per activitat laboral siguin ínfims.

 

El professor de la UIB Llorenç Pons ja havia demostrat en el seu estudi que la pèrdua d’un 1,9% de les cotitzacions a la seguretat social es corresponia a una reducció de salaris i d’hores de feina, calculant que aquesta reducció horària era equivalent a la pèrdua de 3.000 llocs de feina estables, en contra de les informacions oficials que parlen de creació neta de llocs de feina. La Unió Progressista d’Inspectors de Treball comparteix les afirmacions del professor universitari i adverteix del gran frau que es produeix en les contractacions a temps parcial, propiciat per la Reforma Laboral del PP.

 

Per a EU, l’alentiment de la destrucció de llocs de feina (en algun moment s’ha de tocar fons!) no suposa que s’hagi entrat en la senda de la recuperació. Per desgràcia encara estam lluny d’això i els patiments de les persones afectades per la pèrdua de llocs de feina o de condicions laborals dels que la mantenen són cada vegada més importants: el conjunt de les rendes laborals ha davallat, cada vegada hi ha menys ocupació estable, la població activa es redueix, disminueixen els ingressos de la seguretat social, augmenta el nombre de llars sense cap ingrés i disminueixen les prestacions per atur. En definitiva, cap motiu per a l’optimisme ni per a celebrar una recuperació econòmica, que només beneficia a molt poques persones, ni per celebrar els resultats d’unes polítiques que ens han portat a aquesta situació dramàtica. 

Share This