Esquerra Unida d’Eivissa i Formentera s’oposa frontalment a l’ampliació del Port de la Savina, proposada recentment per alguns grups polítics amb representació al Consell de Formentera.

Creiem que una ampliació del port (encara que discursivament sigui catalogada de “reforma moderada i racional”) no és el més convenient per a l’economia i el medi ambient d’aquesta illa i afectaria la resta d’activitats econòmiques i humanes.

Una ampliació (que només beneficia a certs sectors econòmics: ports esportius, navilieres…) suposaria un consum de territori inasumible, donada la fragilitat de l’illa. A més, implicaria acceptar un model territorial basat en les infraestructures desproporcionades i un model turístic basat en la quantitat i no en la qualitat. .

Els darrers anys certes infraestructures viàries ja han apropat Formentera als estàndards espanyols pel que fa a consum de territori i asfalt; una ampliació del port implicaria la construcció de més i més grans carreteres, pàrquings, rotondes… i això tot plegat allunyaria Formentera de la imatge paradisíaca que sempre ha volgut vendre, hipotecant el futur de la nostra economia i de les futures generacions.

Ens reafirmem en el nostre projecte d’illa sostenible, basada en un turisme de qualitat i respectuós amb l’entorn. Per això no cal ampliar el port ni apostar per l’augment il·limitat de la gent que ens visita. Més bé al contrari, el repte ha de ser anar incorporant polítiques tendents a reduir els impactes que ja es generen amb l’activitat econòmica actual, polítiques que assegurin la sostenibilitat del nostre model econòmic: limitació d’entrada de vehicles, protecció integral del litoral, transport públic de qualitat, potenciació de l’ús d’energies alternatives, regulació i control de l’activitat nàutica i reordenació del port.

Share This