no a les taxes judicialsQue la llei no és igual per a tothom, a pesar de les pomposes declaracions en aquest sentit, ho demostra, entre molts altres, el descarat tracte de favor que se li dispensa a la Infanta. Que els pobres no han tengut mai les mateixes possibilitat de demanar empara judicial que tenen els rics, és una obvietat reconeguda per tothom. Els rics sempre poden recorre a prestigiosos –i caríssims- bufets d’advocats i a la presentació de recursos davant totes les instàncies judicials que els posen en una situació d’avantatge davant la majoria que no pot utilitzar aquests recursos.

Però ha esta amb el govern de Mariano Rajoy quan les diferències s’han exacerbat. Amb les “reformes” de l’infame ministre Gallardón moltes persones s’han vist privades de recórrer, només que sigui en primera instància, davant la justícia per a denunciar abusos o per a reclamar drets. Aquesta reforma, que estableix la justícia de pagament i que expulsa les persones amb menys recursos econòmics de la possibilitat de reclamar la tutela judicial, fou criticada amb duresa i de manera unànime per part de tots els estaments que intervenen en els processos judicials. No obstant el PP, des de la seva solitud altiva, va ignorar totes les crítiques i va aprovar aquesta norma classista que suposa un retrocés històric.

Ara que fa un any de l’aprovació de la norma, ja es pot fer una primera valoració dels seus efectes: s’ha reduït entre un 10% i un 15%, segons els casos, el nombre d’assumptes registrats en els jutjats. Això passa en un moment de gran conflictivitat socials i de restricció de drets que, en bona lògica, hauria d’haver porta a un augment dels litigis. Que no hagi estat així demostra clarament que les reaccionàries taxes judicials de Gallardón estan aconseguint el seu objectiu no declarat: impedir a les classes popular l’accés a les reclamacions i a la tutela judicial dels drets.

Les polítiques del PP contra la majoria de la societat necessiten, per a poder-se aplicar, lleis com la mal denominada de seguretat ciutadana, que criminalitza les protestes, i taxes judicials que impedeixin demanar empara judicial, tota una ofensiva ultraconservadora que ens porta a èpoques anteriors a la Transició.

Share This