cerrado-por-la-crisis3Des de l’any 2.008, en el que s’inicià la crisi econòmica quasi 2.000 empreses de comerç de les Balears han tancat portes degut a la pèrdua continuada de vendes, conseqüència directa de la pèrdua de poder adquisitiu per part de la ciutadania que veu reduïts els seus ingressos d’una manera constant.

 

Resulta molt significatiu comprovar que la petita millora que s’ha vist el 2.013 s’ha produït exclusivament vinculada al turisme estranger, que és l’únic que manté capacitat de compra. Tot i això, els resultats econòmics del sector comercial de Balears es situen al nivell de 2.004, abans de la crisi, però amb uns beneficis extraordinàriament més reduïts, ja que els costos han augmentat molt en aquests.

 

Amb aquesta situació, és completament descartable que el sector comercial generi ocupació els propers anys. Les polítiques d’austeritat extrema practicada pels governs del PP (central i autonòmic) tenen entre moltes d’altres aquestes conseqüències ja que al disminuir la capacitat econòmica dels ciutadans, es redueixen les compres i el conjunt de l’activitat econòmica. Per aquest motiu, des d’EU consideram que, a més de profundament injust, és de una gran irresponsabilitat des del punt de vista econòmic seguir reclamant reduccions o congelació de salaris, tal com fan algunes patronals i diverses institucions o grups de pressió defensors a ultrança del neoliberalisme.

Share This