Hi ha un autèntic espoli de recursos públics per part dels grans evasors

eneko-fraude fiscalEl sindicat de tècnics d’Hisenda (Gestha) a donat a conèixer un estudi segons el qual el volum de l’economia submergida a les Illes Balears es situa en 6.420 milions d’euros, cosa que suposa el 24,8% del PIB insular, un percentatge sensiblement igual a la mitjana estatal que és del 24,6%. La quantitat defraudada, principalment per les grans empreses, és superior al pressupost total de la Comunitat Autònoma.

EU considera del tot inacceptable aquestes xifres de frau fiscal, que estan per damunt del doble de la mitjana de la Unió Europea i ens situen al nivell dels països més corruptes. Amb una política decidida de persecució del frau fiscal, centrant-la en les grans bosses de frau, es podrien aconseguir uns recursos propis que serien suficients per atendre les necessitats bàsiques dels ciutadans, víctimes de tota classe de retallades dels seus drets i també permetrien la suficiència de les administracions públiques.

Aquest nivell de frau ens indica clarament quines són les prioritats del P:  en comptes de combatre el frau massiu, tenen una gran permissivitat cap els grans defraudadors, amb amnisties fiscals incloses, al mateix temps que gaudeixen d’exempcions fiscals de tot tipus, mentre s’augmenta la pressió fiscal indirecta gravant el consum amb els increments de l’IVA i altres taxes i imposts i s’estableix una major pressió fiscal sobre les rendes del treball.

Per a EU les dades donades a conèixer pel Gestha demostren que no és que no hi hagi recursos per a polítiques públiques, sinó que es troben en mans dels evasors que veuen augmentar els seus beneficis a costa de la pobresa de la majoria. Com indiquen totes les enquestes, les diferencies socials no deixen d’augmentar i, en bona part, l’origen d’aquesta situació la trobam amb la facilitat per a evadir imposts de les grans fortunes.

Una de les causes que valoren els tècnics d’Hisenda que expliquen l’augment de l’economia submergida, la situen en el boom immobiliari, que fou clarament propiciat per les polítiques del PP. També adverteixen de l’acumulació de bitllets de 500 euros (la major d’Europa) sense que s’arbitri cap mesura pel seu control, com ha demanat reiteradament IU.

EU exigeix que es doti al cos d’Inspectors d’Hisenda del mitjans necessari s per a poder dur a terme una gran campanya contra les bosses de frau massiu. No és permissible que mentre hi a tantes persones que passen per dificultats molt greus, les grans fortunes continuïn creixent sense aportar a les arques públiques.

Share This