european-leftEUIB ha encetat un procés participatiu de cara a les properes eleccions europees en el que, a més de tota la militància, estan convocades totes aquelles persones que comparteixen els objectius d’EU o/i que hagin col·laborat amb la nostra organització en la confecció de llistes electorals o hagi participat com interventors i o apoderats, així com els/les que s’han mobilitzat en defensa dels drets socials, les llibertats públiques o el territori i medi ambient, compartint la seva lluita amb nosaltres. En aquest sentit, s’elaborarà un cens de simpatitzants que podran participar en igualtat de condicions que els afiliats.

Aquest procés es celebrarà alhora en les diverses federacions d’Izquierda Unida i té com objectiu definir el tipus de candidatura i les seves característiques fonamentals, al mateix temps que donar indicacions de les persones que han d’encapçalar la candidatura o de les que han de formar part de la llista en representació d’EUIB. Totes aquestes aportacions s’hauran de tenir en compte per part dels òrgans federals que hauran de tancar la candidatura en el seu conjunt, una candidatura que serà de coalició amb altres formacions de l’esquerra.

El Consell Polític Federal d’Izquierda Unida reclamà de totes les Federacions que proporcionassin el nom d’un home i  d’una dona de la federació per a formar part de la llista i que, així mateix es pronunciessin en relació al conjunt de la candidatura i la seva ordenació. En aquest sentit, EUIB sotmetrà a votació directa els noms que es proposen des de la nostra organització, al mateix temps que es pronunciarà sobre les persones del conjunt de l’Estat que, a criteri dels que participin en la votació, han d’ocupar els llocs més rellevants de la llista electoral. Així mateix es sotmetrà a consulta i valoració aspectes qualitatius de la llista electoral referits a qüestions com l’equilibri entre sexes, representació territorial o dels diferents corrents, criteris d’edat etc.

Qualsevol persona que inscrita en el cens electoral, format per la totalitat dels afiliats més els simpatitzants, podrà ser candidat si reuneix els requisits legals. La presentació de candidatures es farà fins el dia 3 de febrer.

La Comissió Electoral d’EUIB garantirà que a la seva web i al seu perfil de Facebook hi hagi un espai equitatiu per a totes les persones que presentin la seva candidatura.

Les organitzacions territorials d’EUIB promouran la celebració  d’assemblees obertes a simpatitzants per a fomentar la participació, debatre els eixos programàtics, els criteris per a la confecció de la candidatura i votar el candidats.

Les votacions es faran en urnes a les seus territorials d’EU de Palma, Manacor, Calvià, Menorca i Eivissa entre els dies 13 i 15 de febrer.

 Aquelles persones que no puguin acudir en horari electoral a les seus d’EU i que, voluntàriament, renunciïn  al caràcter secret del seu vot, podran expressar-lo mitjançant correu electrònic adreçat al correu corporatiu d’EUIB els dies 14 i 15 de febrer.

Share This