bauza-isern1El PP està deixant, a marxes forçades, de ser el partit monolític que era, cada dia hi ha més veus crítiques, desafeccions i escissions. El PP balear està comandat amb ma de ferro per José Ramón Bauzá, que si no accepta les crítiques de l’oposició molt menys està disposat a acceptar que aquestes es produeixin en el seu partit i, per aquest motiu, per exemple, pressiona els seu batles per que no es desmarquin amb temes com el TIL o la llei de símbols. Fins ara, Bauzá casi havia aconseguit la pau total dels cementeris, però cada vegada hi ha més gent dins el PP que no accepta els seus mètode dictatorials.

Els enfrontament no són directes sinó soterrats però no paren de créixer. L’exemple paradigmàtic el trobam en el cas de l’ajuntament de Palma: una confrontació de vanitats i de formes (que no de continguts polítics) fa que a Cort es faci la traveta als projectes impulsats des del Consolat, com és el cas del segon casino de Palma.

En aquest cas, l’ajuntament ha jugat brut. Amb un somriure fals a la cara, Isern li acaba de clavar un punyal per l’esquena al seu company/enemic Bauzá: ha anunciat que el segon casino, adjudicat al Teatro Balear, no es podrà dur a terme per incomplir les ordenances municipals del Casc Històric. El que passa és que anteriorment l’ajuntament havia certificat la “idoneïtat” del projecte i li havia concedit llicència d’obra menor per unes reformes vinculades al nou ús de l’edifici.

Tampoc el Govern havia jugat molt net en l’adjudicació d’aquest casino, que l’ajuntament volia a la Platja de Palma, ja que hi ha seriosos dubtes de que aquesta adjudicació, que es troba impugnada, fos correcta.

Aquest fets ens dibuixen un panorama futur de plets entre les diverses empreses concursant i les dues administracions, o de les administracions entre si, amb el perill de que al final els ciutadans (via imposts) acabem pagant les possibles indemnitzacions de la mala gestió i dels enfrontaments de pati de col·legi entre el Consolat i Cort, entre Bauzá i Isern.

EL PP de Bauzá sempre a posat com un dels seus objectius bàsics el de “donar seguretat jurídica”, que ho podríem traduir per facilitar tot tipus d’inversions privades, eliminat els entrebancs jurídics que hi pogués haver, però en el cas del segon casino de Palma el que han generat és una inseguretat monumental. EU creu que Palma no necessita cap casino més, però si des del PP es vol promocionar, el mínim que se’ls pot demanar es que es faci de manera transparent, sense enfrontament puerils i sense conflictivitat jurídiques.

Si entre Bauzá i Isern hi ha una incompatibilitat total, podrien reptar-se a un duel, com en les pel·lícules del Far West, el que no poden fer es traslladar a la ciutadania i als inversors la seva incapacitat de col·laboració institucional i d’establir normes clares i iguals per a tothom.

Share This