policia local llucmajorEl batle de Llucmajor a la fi ha acceptat la sentència ferma que obliga a anular la plaça de major de la policia local. Aquesta sentència és la tercera que es produeix en el mateix sentit, però l’ajuntament no les va acceptar i va recórrer les anteriors.

Per quin motiu aquesta obcecació en esgotar tots els recursos per, a la fi, haver d’acceptar el que és una realitat inqüestionable? S’havia d’eliminar la plaça, que es va crear de manera irregular, sense negociació amb els sindicats, amb unes bases de les oposicions declarades il·legals i sense explicar la necessitat de la creació d’aquesta plaça, com tampoc ha explicat per quin motiu la major tenia un salari superior al del president del Govern.

L’anul·lació de la plaça obre nous interrogants. Pot genera indemnitzacions la destitució de la major? Si fos així, aquestes indemnitzacions les hauria de pagar el batle, mai el poble de Llucmajor. No és descartable que la major cessada presenti recurs, ja que la convocatòria d’oposició la va fer l’ajuntament i ella es va limitar a presentar-se d’acord amb les bases publicades.

És cert que es va cercar directament a Antònia Barceló per que es fes càrrec i posàs ordre dins la policia local? És cert que dins la policia local de Llucmajor hi havia un gran desordre, un excés de dies lliures i d’hores extra no justificades, que es cobraven sobresous de fins a 9.000 euros anuals, que eren els mateixos policies els que decidien si sortien a patrullar en cotxe o moto i que cap dels oficials podia fer serveis nocturns?

És cert que la major va posar ordre en els torns, els dies lliures i les hores extra, reduint la despesa generada per la policia local? Si és així, ho va fer d’acord amb les directrius polítiques de la batlia i amb els resultats que s’esperaven o es va extralimitar?

Per quin motiu l’ajuntament ha permès la llarg del temps que des de les xarxes socials es desacreditàs la tasca de la major per part de policies descontents, sense intervenir per aclarir si les denúncies tenien contingut i s’havien de corregir les seves actuacions, o eren només atacs per haver perdut privilegis?

Com s’ha permès, amb una passivitat absoluta, que l’ambient dins la policia local de Llucmajor esdevingués completament irrespirable, amb una crispació i uns enfrontaments creixents, sense actuar?

El batle ha de donar moltes explicacions, i no ho està fent. No pot sortir dient que acata la sentència i aquí no passa res. Perquè ha passat… i molt! El batle o es va equivocar convocant l’oposició, o s’equivoca ara, si no és que ho ha fet tot el temps. Els ciutadans de Llucmajor es mereixen explicacions clares i assumpció de responsabilitats polítiques, que són evidents i molt greus.

Share This