petrolifera-en-ibiza-noRecentment s’ha posat damunt la taula un debat que pocs de nosaltres s’hagués imaginat tenir, com és el de les prospeccions petrolieres a les costes de les Illes Balears. La promotora, convençuda de que la legalitat juga al seu favor, no s’ha molestat en fer tan sols una campanya per aconseguir que una part de l’opinió pública jugui al seu favor, reconeixent expressament els exigus beneficis que aquestes activitats reportarien als ciutadans que viuen al territori afectat.

El Govern Balear ha manifestat pública i reiteradament la seva oposició al projecte, que fa perillar l’equilibri ecològic, el sector pesquer, el turisme i la qualitat de vida dels menorquins, mallorquins, eivissencs i formenterencs. I que el propi govern Bauzá emeti aquestes declaracions, és indicatiu del perill que reportarà per la nostra economia (molt tocada, ja) i de l’alt cost que suposarà per tots nosaltres que unes elits empresarials puguin engreixar els seus beneficis amb total falta d’ètica i responsabilitat.

No basta però amb declaracions, sinó que s’hi ha de lluitar decididament, perquè ens hi juguem el present i el futur. I tenim eines per fer-ho, a tots els nivells. Si la promotora té la llei al seu favor, hem de saber que nosaltres també l’hi tenim; i una altra cosa tant o més important: la legitimitat. Per tant, la única manera de guanyar aquesta batalla d’interessos –els d’uns pocs, contra els de la majoria-, és conjugar legalitat i legitimitat.

La via proposada a Canàries és un gran pacte entre societat, partits polítics i institucions. En aquest sentit, el Govern i el Parlament Canari s’han coordinat per donar la veu als ciutadans, i es demanarà que d’acord amb l’article 149.1.32a de la Constitució, l’Estat autoritzi la celebració d’un referèndum a les illes en el que es demanarà si es vol o no l’execució del projecte endegat per les petrolieres.

Aquesta sol•licitud no romp en cap moment amb l’ordenament jurídic espanyol, i es basa en primer terme, en la Constitució del 1978. Aquesta és la legalitat que ens empara per poder posar de manifest la voluntat dels ciutadans de les Illes, que han de ser els qui decideixin sobre allò que afecti al seu territori. Una participació massiva i un “no” majoritari, és allò que provocarà que en el xoc entre l’Administració que ens representa a tots i els interessos d’un grup empresarial molt concret, l’interès general –la suma de milers i milers d’interessos particulars- representat per l’Administració tingui totes les de guanyar.

És del tot necessari que el Govern Balear demani a l’Estat el traspàs de competències, encara que sigui únicament per aquest fet concret. De no fer-ho, tots sabem, i el Govern autonòmic el primer, que la qüestió es debatrà en un despatx, on uns senyors econòmicament molt potents que tenen la llei al seu costat tindran un pes infinitament major que qualsevol conseller balear per fer prevaldre els seus interessos. En canvi, si el Govern compta amb el suport manifest de la gran majoria de ciutadans, podrà exigir, primer de tot, la suspensió cautelar del projecte, i previ procés judicial, la retirada del projecte de prospeccions.

La Constitució i les lleis ens emparen, simplement s’ha de tenir voluntat política, tant per part del Govern autonòmic, com del central, per posar a treballar les eines al nostre abast. El Sr. Bauzá sap perfectament que aquesta és segurament la única via real per evitar aquest projecte, i no hi ha cap dubte de que si no l’ha seguit fins ara, és perquè aquesta voluntat política requerida és inexistent.

Toca idò, que associacions, sindicats, partits polítics, ajuntaments, Consell Insular, diputats i ciutadans anònims, independentment de l’espectre ideològic que ocupin, creïn tota la pressió necessària per a que sorgeixi en els nostres representants aquesta voluntat política de demanar el referèndum, celebrar-lo i defensar-ne el resultat. I que ningú s’engani: l’adversari també pressionarà i defensarà els seus interessos ferotgement, però nosaltres som molts, ens hi juguem el futur de ca nostra, i estem legitimats per fer valer decididament un interès que transcendeix qualsevol barrera ideològica. Fer açò, és exercir la democràcia. Exercim-la.

Jordi Jiménez i Gomila

Share This