El tracte de favor als treballadors del Gabinet de Presidència és una ofensa a la resta de treballadors públics

grup parlamentari popular no renuncia augment sousEl president Bauzá, amb un comportament gens institucional, té per costum premiar als que li són fidels i castigar als que ells considera els seus “enemics”, com són els docents. Per aquest motiu, mentre a la immensa majoria dels treballadors públics els redueix el salari, els augmenta la jornada o els fa fora de l’administració autonòmica, als membres del seu gabinet, designats directament entre els que li són més fidels i més aduladors, els augmenta el sou.

El Tribunal de Justícia de les Illes Balears ja ha sentenciat quer aquest tracte discriminatori és il·legal, tal com ja se li havia dit des del primer moment per part de l’oposició política i els sindicats i tal com ho indica la lògica més elemental.

Però el president, més enllà de les hipòcrites afirmacions de respecte a la justícia, està disposat a executar la seva “santa” voluntat per damunt de les lleis i les sentències judicials. No és que vulgui exhaurir les vies legals i els recursos, en realitat del que és tracta és d’allargar uns procediments de tal manera que li permeti acabar el seu mandat sense haver de rectificar, mantenint les conductes contràries a la llei.

En aquest sentit, ha utilitzat tot tipus de maniobres dilatòries per tal d’evitar que hi hagi una sentència sobre la incompatibilitat entre la titularitat de la seva farmàcia i les funcions de president del Govern. Confia en que quan hi hagi sentència definitiva, amb moltes possibilitats de que sigui contrària als seus interessos, ja no tengui cap efecte pràctic, per haver acabat el seu mandat.

En el cas de les retribucions és ben evident que el que vol és allargar el tema per seguir pagant-les tot el temps que resta de legislatura. Si al final, com és molt previsible, el Tribunal Suprem acaba ratificant la sentència del TSJ, ja seran els nou governants els que tendran la desagradable obligació de reclamar el retorn de les quantitats cobrades de manera indeguda.

Per a les seves obsessions, Bauzá utilitza els serveis jurídics de la Comunitat d’una manera que no és la correcta. Aquest serveis estan per defendre els interessos legítims de la Comunitat Autònoma i no les obsessions personal del seu president, decidit a tirar endavant les seves decisions arbitràries per damunt del Dret i de les resolucions judicials.

EU exigeix del president Bauzá que acati i apliqui la sentència del TSJ, elimini el tracte de favor als empleats del gabinet de presidència, acabai amb les discriminacions i renunciï a allargar indefinidament la situació plantejant recurs davant el Tribunal Suprem.

 

Share This