EM-EU LogoQuan es té representació municipal, no deixa de ser curiós assabentar-se de projectes i tasques duies a terme per l’equip de govern a través dels mitjans de comunicació, com per exemple l’entrevista al senyor batle des Castell publicada pel diari Menorca el diumenge dia 23. I ho és per diferents motius, entre els qual destaca  la solució dins el 2014 de la problemàtica de l’aigua de boca. Hem de recordar que l’equip de govern incompleix la moció aprovada a finals de 2013 presentada per Esquerra de Menorca- Esquerra Unida, referent a millores substancials per als veïns i veïnes del municipi, tant en la qualitat de l’aigua com en el seu preu i aportant possibles solucions als nuclis urbans i llars que no disposen de clavegueram. L’equip de govern no ha donat  cap passa per aplicar la proposta aprovada. El propi conseller de medi ambient del PP, el senyor Villalonga, ens felicités personalment per la proposta i que no es cregués que el PP municipal votés en contra. Resulta ben trist que els grups de l’oposició ens haguem d’assabentar de les propostes per la solució (temporal o parcial)  del tema de l’aigua, per “indagacions” que haguem pogut fer personalment o per la premsa, enlloc d’on s’ha de fer, és a dir a la comissió especial d’aigües de l’Ajuntament, tants cops sol·licitada per EM-EU i cap cap vegada convocada.

Igualment, les deficiències de comunicació entre equip de govern i oposició, en tant que som ignorats, en tant que hem sol·licitat creació d’equips de treball i la convocatòria dels que existeixen sobre diferents qüestions municipals (aigua, quarters …) que ni s’han convocat ni tant sols ens han contestat .

Celebram la participació de voluntaris per reparar els molins del municipi, però també va ser aprovada una moció presentada per EM-EU referent al condicionament de la font d’aigua dolça de Cales Fonts i ni està pressupostat ni s’ha fet cap passa per dur-lo a terme. Celebram el treball dels voluntaris en la reparació dels molins, i a tots i totes ens agrada veure l’entorn del municipi el millor possible, però al 2013 i 2014 ha de ser aquesta la major de les prioritats? Amb unes dades d’atur escandaloses, amb una pobresa energètica que ha anat en augment com la taxa de pobresa en general , creiem que els majors dels esforços haurien d’anar en altres direccions com lluitar per garantir que tota la població tingui suficients aliments, que no hi hagi talls en el subministrament energètic i que l’equip de govern negui la pobresa energètica al municipi, malgrat els serveis socials han de fer front als rebuts de moltes famílies (moció presentada per EM-EU i que va ser votada en contra per el PP i l’abstenció de UMe). Per a més inri, l’equip de govern va negar que al municipi hi hagués famílies en procés de desnonament, quan la PAH en té comptabilitzats al voltant de 20 famílies que sofreixen aquest drama. Resulta ben curiós que encara avui es tingui la capacitat de negar la realitat.

Volem denunciar la manca d’informació al respecte de les qüestions abans esmentades i les mitges veritats que  el senyor batle i l’equip de govern des Castell exposen  una i una altra vegada. Reclamen i exigim més transparència en la gestió municipal a través dels òrgans adequats i apropiats per fer-ho, com som les diverses comissions informatives. Volem que responguin les preguntes i els aclariments demanats per l’oposició i la participació de tots els grups municipals en el debat de les diferents propostes, així com del foment de la participació de la ciutadania. Això és la democràcia.

Assemblea local des Castell d’EM-EU

Es Castell, 27 de febrer de 2014

Share This