EM-EU LogoAquest divendres, la consellera no electa, Marta Vidal Crespo, presentà les línies bàsiques de la Norma Transitòria. D’una primera lectura de les quatre idees bàsiques, i a l’espera d’un estudi del contingut de la norma per a emetre una valoració més concreta, des d’Esquerra de Menorca – Esquerra Unida, consideram:

1.- Les idees contingudes en la Norma és l’atac més directe a la preservació del paisatge i els recursos naturals en els darrers anys.

2.- El contingut d’aquesta norma obeeix als interessos dels especuladors, antics infractors, i grans promotors, clients del Partit Popular.

3.- El PTI que la Norma de Vidal deixa en suspens havia aconseguit dues coses importants: delimitar el creixement de les zones turístiques a la normativa en vigor i impedir la terciarització del sòl rústic. Aquesta era la marxa diferencial de Menorca. El límit al creixement de les zones turístiques s’argumentava amb l’existència de sòl suficient per a desenvolupar iniciatives dintre d’aquestes, i la prova evident és la gran quantitat de promocions abandonades. I sobre la preservació del sòl rústic es basava el manteniment del paisatge rural menorquí després d’uns anys de progressiva urbanització de la natura i la terciarització del camp. Amb la Norma de Vidal s’obren aquests dos melons.

4.- El contingut del PTI també obeïa a la preservació dels recursos naturals: el tractament de l’aigua potable, els recursos finits d’aquesta; el tractament i depuració d’aigües brutes, la progressiva nitrificació dels sòls, etcètera.

5.- La crisi de la bombolla immobiliària no s’arranjarà amb més ciment, més construccions, més permissivitat. El verí que ha provocat la crisi actual no es tracta amb més verí.

6.- La construcció de camps de golf en rústic, amb hotel agregat, va més enfora encara d’aquelles proclames del PP en el sentit que els camps de golf es podrien fer sense construccions d’allotjament turístic. La implantació d’aquest model pot tenir conseqüències catastròfiques.

7.- La creació o ampliació de construccions en rústic, que no comportin eliminació de volums existents, vinculades a una pretesa “agricultura o ramaderia d’oci”, és un intent de terciaritzar el medi rural, una trampa per permetre noves construccions.

8. La permissivitat en el canvi d’usos també és una porta oberta a l’explotació turística de zones naturals de Menorca que s’havien salvat de l’explotació.

De la lectura d’aquestes línies generals de la Norma Transitòria, podem concloure que és l’ofensiva més salvatge contra la conservació de Menorca, contra els recursos i la protecció del territori. No ens estranya que el conseller Huguet hagués dimitit abans d’aprovar una norma com aquesta, ell n’hauria estat incapaç. Però els grans especuladors sempre troben qui els faci la feina bruta.

Comissió executiva d’Esquerra de Menorca – Esquerra Unida

Maó, 1 de març de 2014

Share This