La llei agrària que prepara el conseller Company és en realitat una llei urbanística

 

sol-rusticEl PP no en té prou en afavorir l’explotació intensiva de la costa, sinó que vol portar l’especulació urbanística al conjunt del territori de les Illes, incloent el sòl rústic protegit. Res no els sembla prou i es dediquen a modificar el conjunt de la normativa territorial, que ja era molt permissiva, per la via fraudulenta de lleis sectorials.

 

En primer lloc fou el conseller Delgado, que amb l’excusa de modernitzar la llei turística, va autoritzar als hotelers la possibilitat d’edificar per sobre els límits dels planejaments municipals, va amnistiar les infraccions dels hotelers i va permetre la construcció de nous establiments turístic en tota classe de sòl. Ara és el mal anomenat conseller d’Agricultura i Medi Ambient, Gabriel Company, el que preveu una nova agressió al medi rural i la degradació del sòl agrícola i rústic en general. Per si no n’hi havia prou amb l’amnistia generalitzada de les infraccions urbanístiques en sòl rústic, promoguda per aquest mateix conseller amb el projecte de llei del sòl, la nova llei agrària que està preparant, preveu tot tipus d’autoritzacions en sòl rústic sense cap vinculació real amb les activitats agràries, a pesar del seu nom.

 

Les facilitat per a construir comerços o restaurants en sòl rústic res tenen a veure amb una defensa del sector primari. Al contrari, al donar un nou valor urbanístic als terrenys rústics, desincentiva els usos propis d’aquesta classe de sòl, que passen a formar part d’aquells que tenen un valor urbanístic i especulatiu.

 

La nova llei de Company, seguint l’estela de Delgado, lleva les competències als ajuntaments i consells i deixa les autoritzacions en mans dels buròcrates i polítics de la Conselleria d’Agricultura. Si la llei va endavant, els planejaments municipals i els plans territorials perdran una bona part del seu senti, ja que una simple ordre de la conselleria passarà per damunt d’aquests instruments, podent autoritzar instal·lacions i activitats que els contravinguin, sense la necessitat d’aconseguir una declaració d’interès general.

 

Si el Conseller Company defensàs de veres el medi ambient i l’agricultura, el que hauria de fer és exactament el contrari: vetllar pel manteniment del sòl agrari, evitant la intrusió d’activitats comercials alienes i especulatives i ajudant als agricultors que continuen exercint la seva tasca i que no es volen dedicar a altres activitats sense cap relació amb el món agrari. Aquestes activitats degradaran, fragmentaran i desnaturalitzaran aquesta classe de sòl.

 

Les activitats complementàries que es poden desenvolupar en les construccions rústiques existents ja són prou amples i en molts casos, més que unes rendes complementàries per als pagesos i ramaders, han suposat una transformació total, l’abandó de l’activitat agrària i la seva substitució per altres turístiques i comercials. Introduir activitats de nova construcció que es poden autoritzar amb el simple tràmit de la inscripció en un registre de la Conselleria i un informe vinculant d’aquesta, que ja ha deixat ben clara la seva intenció d’autoritzar-les, és una autèntica aberració.

 

La nova llei, si s’arriba a aprovar,  serà la el cop de gràcia al territori i el paisatge rural, sense que això beneficiï les activitats agràries autèntiques. Des de la supèrbia amb la que administra la seva majoria absoluta, el Govern del PP està disposat a eliminar en una sola legislatura tot l’ordenament vigent, passant per damunt de lleis que han tengut un consens important i de les competències de les altres administracions, a les que menyspreen tant com a l’oposició política i social. Tot això amb l’únic objectiu de permetre l’aprofitament i el negoci urbanístic en el conjunt del territori de les Illes Balears.

Share This