Per EU de Palma és incompatible amb un futur govern d’esquerres de la ciutat.

 

Foto ordenanca civica 800

 

L’Ajuntament de PP ha elaborat una nova ordenança, l’anomenada “Ordenança del cívisme” que per l’amplitud de temes que regula reflexa la política que el PP vol aplicar a la ciutadania de Palma.

 

Aquesta ordenança es conseqüència del tipus de ciutat que l’urbanisme neoliberal ha anat imposant a l’estat espanyol amb la revalorització dels centres històrics i de certes zones urbanes, com les turístiques. Les polítiques neolliberals ja s’ha expulsat de les zones urbanes revaloritzades els col·lectius més marginals i ara volen retirar de la vista la pobresa i la precarietat més extrema.

 

És també el complement de la intensa privatització dels espais públics pel seu rendiment econòmic que ha dut a terme aquest Ajuntament. L’ordenança posa baix de sospita qualsevol activitat gratuïta o no controlada als carrers i places, es pot dir que tot el que no està regulat està prohibit. Volen limitar els carrers i places a ser vies de trànsit i circulació i evitar que es converteixin en espais de trobada i convivència d’una ciutadania crítica.

 

Fins i tot es penalitza la activitat dels artistes de carrer, un recurs important per una ciutat amb una clara vocació cap al turisme. En lloc d’aprofitar aquest recurs mitjançant un simple reglament com en el cas d’altres ciutats, es menysprea amb la incomprensible arrogància d’una classe acomodada, quasi molesta per compartir el carrer amb altres subjectes socials.

 

Des d’Esquerra Unida de Palma consideram que aquesta ordenança s’inspira en un model policíac de ciutat que criminalitza i judicialitza tot tipus de col·lectius i grups socials i estén perillosament els poders de la policia local que tendrà la darrera paraula en tots els àmbits que hi són tractats i que fins i tot poden entrar en conflicte amb altres departaments del mateix Ajuntament.

 

Pareix que l’Ajuntament del PP vulgui canalitzar tota la seua política mitjançant la policia i unes ordenances municipals repressores que, en comptes de regular, prohibeixen i amenacen. Volen prohibir activitats fins ara tolerades, endurir les infraccions previstes en ordenances precedents i sancionar conductes delictives que ja estan castigades pel codi penal. L’ordenança s’avança a tipificar com a delictives temes i problemàtiques que encara estan a debat com la prostitució o que no es consideren delictives com el comerç ambulant no regulat.

 

Una de les motivacions explicites d’aquesta ordenança és l’eradicació de la mendicitat  en qualsevol de les seues formes. Cal advertir que eradicar la mendicitat no és el mateix que eradicar la pobresa, objectiu al qual el PP ha renunciat amb la pràctica eliminació de les polítiques socials municipals, com ha denunciat Esquerra Unida en diverses ocasions. L’Ajuntament de Palma del PP s’ha avançat a la pèrdua de competències en matèria social que suposarà l’aplicació de la Reforma de l’Administració Local que està tramitant el Govern estatal del PP.

 

Aquesta Ordenança va ser suficientment preocupant com per crear una Comissió específica per analitzar-la i donar alternatives. En aquesta Comissió han participat desena de persones, entre entitats, especialistes i membre d’Esquerra Unida Palma.

Avui els portaveus d’aquesta Comissió per investigar l’Ordenança han presentat al·legacions demanant la retirada d’aquesta ordenança i declara que la considera incompatible amb un futur govern d’esquerres que es mereix la nostra ciutat.

Share This