salom and bauzaEl president Bauzá vol deixar reduït a la mínima expressió el Consell de Mallorca. No sorprèn aquesta actitud per part d’un president centralista que, per diverses vies, estàllevant competències als consells insulars, als que ofega econòmicament. Està ben clar que Bauzá pretén acaparar tot el poder autonòmic desmuntant l’arquitectura institucional prevista a l’Estatut d’Autonomia.

La presidenta del Consell de Mallorca és una possible rival interna de Bauzá i el president li vol treure capacitat de gestió i protagonisme polític. Maria Salom reacciona defensant la institució del consell, però no s’atreveix a un enfrontament clar amb Bauzá. De fet, la coherència de Maria Salom en la defensa de les competències del Consell és molt escassa, com demostra la nul·la voluntat d’assumir les de promoció turística.

EU denuncia la voluntat recentralitzadora del president Bauzá i reclama el desenvolupament de totes les potencialitats dels consell mallorquí. El Govern no ha de recuperar competències, sinó que les ha d’anar deixant en mans de les institucions més properes als ciutadans. És cert que, en molts casos, hi ha duplicitats i manca d’eficàcia administrativa, però això no es soluciona tornat competències al Govern, sinó amb l’exercici ple d’aquestes competències de manera plena per part dels consells insulars. Però una norma elemental d’eficàcia administrativa exigeix que les competències del Govern s’exerceixin sobre tot el territori de la Comunitat i que cada Consell Insular gestioni les mateixes competències.

En aquest moment, el Consell de Formentera, així com el de Menorca i el d’Eivissa gestionen més competències que el de Mallorca. Competències com les d’Agricultura Transports o regulació turística no han estat assumides pel Consell de Mallorca, i segueixen en mans del Govern que gestiona únicament per a Mallorca.

EU afirma que l’equip de govern del Consell de Mallorca a d’aturar els peus al president Bauzá i exigir el compliment del marc jurídic estatutari. Però aquesta exigència no es pot limitar a reclamar les competències que li siguin més còmodes, sinó la totalitat de les que preveu l’Estatut.

Per eficàcia administrativa s’ha d’eliminar duplicitats. Per apropar el poder polític als ciutadans s’ha de descentralitzar, però amb totes les conseqüències: el que no pot ser és que el Consell de Mallorca renunciï a gestionar part de les competències que li són pròpies.

 

Share This