La desídia municipal al llarg dels anys va permetre la degradació d’un servei molt mal gestionat de manera privada

fuga-de-aguaUn 50% de l’aigua d’abastament públic que circula per les canonades de Manacor es perd, segons l’estudi que ha fet l’ajuntament. Aqueta situació d’autèntic escàndol només s’entén per la mala gestió feta per l’empresa privada concessionària del servei al llarg dels anys, que ha permès la degradació de la xarxa sense posar-hi remei. Però per arribar a aquesta situació ha estat necessari que la desídia de l’ajuntament permetés aquesta degradació sense posar-hi remei ni exigir el bon manteniment d ela xarxa al concessionari.

Amb molt de retard, l’ajuntament va reaccionar i va decidir recuperar el servei davant els problemes de la xarxa, la mala qualitat de l’aigua, la manca de pressió i els problemes amb el dipòsit regulador.

EU va aplaudir al seu moment aquesta decisió, que hauria de tenir caràcter permanent i no ser un simple parèntesi entre la gestió d’una empresa privada i d’una altra. El subministrament d’aigua a la població, pel seu caràcter bàsic, és un servei que sempre s’hauria de prestar directament per part de l’ajuntament, sense adoptar la solució fàcil de deixar-lo en mans privades, l’experiència ha de servir per a corregir els errors.

Per a EU, ara el repte i l’obligació de l’ajuntament, és la millora substancial del servei en un període molt curt de temps i una planificació a llarg termini que asseguri un subministrament eficient i de qualitat. És urgent la incorporació d’aigua de qualitat procedent d’un nou aqüífer, però de poc serviria això, si no es solucionen les fuites de la xarxa i es perd aquesta aigua.

La normativa aprovada pel govern Rajoy deixa en molt mala situació els ajuntament i dificulta les inversions per més necessàries que siguin, com és aquest cas. Per aquest motiu, l’ajuntament de Manacor haurà de fer un esforç suplementari per a executar de manera ràpida les inversions més urgents. Des d’EU entenem que s’ha de potenciar al màxim la tasca de la pròpia brigada municipal, destinant preferentment esforços a l’execució de les obres imprescindibles. Tampoc s’hauria de descartar destinar inversions previstes per a altres qüestions que no siguin tant importants o urgents.

Per últim, EU de Mancor reclama un aposició ferma de l’ajuntament davant l’antiga concessionària i no només negar-se a pagar l’abusiva i absurda indemnització que reclama, sinó que s’estudiï la possibilitat de reclamació econòmica contra ella pel mal servei donat i per l’incompliment de les condicions de la concessió.

Share This