A més de les proteccions s’ha de millorar la senyalització, molt defectuosa

 

cala mesquida 14A la fi, l’ajuntament de Capdepera ha iniciat les obres de millora de la seguretat de la carretera de Cala Mesquida. Aquesta millora, reiteradament demanada per EU, ha de suposar que es redueixi substancialment la seva inseguretat d’una via que en la temporada turística suporta una gran intensitat de trànsit. Les obres que ha iniciat l’ajuntament consisteixen en la neteja des marges i en la instal·lació de barreres protectores a les zones més perilloses.

 

No obstant, per a EU aquesta millora, tot i ser important, no és suficient. Com hem vengut denunciant, les barreres de protecció són absolutament necessàries per tal d’evitar sortides de la via molt perilloses per l’existència de talussos de d’una considerable alçària però, lamentablement, l’ajuntament no ha previst la millora de la senyalització, que es troba molt deteriorada i que suposa un plus de perillositat, sobre tot per a la conducció nocturna.

 

L’ajuntament de Capdepera vol justificar aquesta mancança a mb la manca de pressupost i de finançament extern. Per a EU aquesta excusa no és vàlida, ja que el cost de millorar la senyalització no és tant important que no pugui ser assumit pel municipi. EU vol recordar que, al tractar-se d’una via municipal, la competència és exclusivament de l’ajuntament que és qui ha de fer la millora i vetlar per la seguretat dels seus veïns i dels visitants.

 EU de Capdepera, al mateix temps que celebra la millora que ha iniciat l’ajuntament de la carretera de Cala Mesquida, reclama que aquesta inclogui la senyalització, ja que sense  ella la reforma serà incompleta i no s’hauran eliminat tots els motius que han fet que aquesta carretera fos molt insegura.

Share This