Logo Classic Convertido L’any 2013, uns 160 immigrants que havien demanat l’ajuda per al retorn voluntari es quedaren sense aquestes ajudes, tot i complir els requisits legals, ja que el pressupost assignat ja s’havia esgotat a finals de juliol.

 

 Aquestes ajudes es donen a immigrants sense feina i sense recursos que no tenen cobertes les necessitats bàsiques i no compten amb suport familiar. Les retallades del govern central, que abasten tots els àmbits de les polítiques socials , són les causants d’aquests fets.

 

 Amb les petites ajudes de caràcter humanitari, aquestes persones havien decidit retornar de manera voluntària als seus països d’origen, a on podrien comptar amb el suport de les seves famílies i cercar una ocupació. El fet d’haver perdut aquesta possibilitat els deixa en una situació de total indefensió, sense targeta sanitària i sense cap mitjà de vida ni ajuda social, abocant-los a la mendicitat com a única via de supervivència.

 

 En els anys de bonança econòmica es reclamava la presència de treballadors immigrants per a cobrir les places del mercat de treball que no es podien cobrir amb treballadors espanyols. Una vegada acabat aquest període i havent quedat sense feina i sense cap classe de cobertura social, ja no interessen i se’ls deixa completament abandonats. Per aquest motiu, són molts els immigrants que han retornat al seu país d’origen pels seus mitjans, si disposaven de recursos econòmics; però n’hi ha d’altres que no tenen aquesta possibilitat, per no poder pagar un bitllet de retorn. Aquestes eren les situacions que es cobrien amb les ajudes públiques, que ja no arriben a tots els que les necessiten.

 

 És cert que a partir de 2014 la responsabilitat de les ajudes ha recaigut sobre la comunitat autònoma, que ha pressupostat una quantitat superior a la que destinà el govern central l’any passat, però també ho és que no s’està resolent en problema dels que es quedaren sense ajudes l’any passat.

 

 Per humanitat és absolutament necessari assegurar el retorn voluntari a tots els immigrants sense recursos que ho sol·licitin; la presència obligada entre nosaltres només suposa patiment per aquestes persones i maldecaps per a les administracions públiques.

Share This