18-03-2014Els governants del PP no cedeixen en les seves pretensions d’anar privatitzant cada vegada més serveis públics, fins i tot si són serveis bàsics com són els de la sanitat, a pesar que l’evidència mai hagi demostrat la suposada millor gestió de les empreses privades. Al contrari, tot sovint ens trobam en casos en que la gestió privada de serveis municipals empitjora el servei i acaba essent més costosa que la gestió pública.

 

L’ajuntament d’Inca, que ha tengut el bon sentit de rectificar la seva decisió inicial de privatitzar el servei d’aigua, es troba ara davant les conseqüències d’haver concedit la gestió de la piscina municipal a una empresa privada. Almenys una setmana estarà tancada la piscina, amb les molèsties que això comporta pels seus usuaris, perquè l’empresa privada que la gestiona no ha pagat les quotes de la llum.

 

La concessió a una empresa privada de la gestió de la piscina municipal no ha suposat eliminar maldecaps als regidors municipals, ni reducció de costos ni molt menys donar un millor servei. A més de les quantitat acordades en el moment de la concessió, l’Ajuntament ha hagut de suplementar en diverses ocasions l’aportació a l’empresa privada per tal d’evitar situacions com la que s’ha produït ara, cosa que no ha impedit que s’augmentassin les tarifes que paguen els seus usuaris.

 

Ara a l’Ajuntament d’Inca no li quedarà altre remei que fer front al pagament del deute si vol tornar a obrir la piscina i haurà d’estar molt damunt de la seva gestió per a evitar nous problemes fins que acabi la concessió, si no es veu obligat prèviament a rescatar-la abans. Unes despeses, uns maldecaps i un mal servei que s’haurien pogut evitar amb la gestió pública de la piscina, però el PP segueix obsessionat amb les privatitzacions. Esperem que almenys en aquest cas l’Ajuntament reflexioni i es decideixi a gestionar directament la piscina pública.

Share This