És imprescindible obrir vies de diàleg amb la comunitat educativa del sistema públic

consellera-joana-maria-campsLa consellera d’Educació i els seu totpoderós secretari autonòmic, escenificaren fa uns dies un acord amb els empresaris de les escoles privades per “adequar” el Til de cara al proper curs. En realitat, una rectificació en tota regla davant l’influent lobby, acceptant parcialment les recomanacions del Consell Escolar. La rectificació es produí, segons la consellera, després de nombroses reunions negociadores, que es varen portar a terme amb secretisme absolut.

Aquesta llarga negociació amb l’empresariat privat de les escoles sorprendria en qualsevol govern democràtic, si tenim en compte que s’ha negat sistemàticament a negociar amb els representants legítims de la comunitat educativa pública. Només en un govern com el d Bauzá, que menysprea absolutament tot allò que és públic, podia produir-se una situació tant estrambòtica.

Ara resulta que l’aplicació estricta del TIL, que era irrenunciable, es pot modificar atenuant les seves nefastes conseqüències que porten al fracàs i a la pèrdua de continguts educatius als alumnes que el pateixen. Segurament la proximitat de les eleccions i la necessitat de modificar la imatge –guanyada a pols- d’autoritarisme i manca de diàleg han portat a aquesta rectificació absolutament insuficient.

Per a EU, les noves instruccions de la conselleria són tant arbitràries i mancades d’estudis o de motivacions pedagògiques com les que s’impartiren manu militari anteriorment. Per altra part, el fet que l’acord només s’hagi produït amb el sector empresarial, sembla indicar que la consellera ha estat sensible als problemes econòmics que l’aplicació del TIL ha generat a aquestes empreses i que no es tracta d’una modificació real de la seva línia d’actuació.

EU reclama, una vegada més, una rectificació en profunditat de la línia educativa del govern Bauzá, la retirada del TIL i l’obertura d’un autèntic procés negociador amb tots els representants de la comunitat educativa, que abordi la totalitat dels problemes de l’escola pública i del fracàs escolar (retallades, manca de professorat i de recursos, ràtios exagerades…) i que abordi amb criteris científics la millora de l’aprenentatge de llengües estrangeres, sense que això s’utilitzi per arraconar el català.

Lògicament, per aconseguir aquet objectiu, és necessari canviar el tarannà de la conselleria i acabar amb la persecució dels docents, retirant els expedients injustificats i la limitació de la seva llibertat d’expressió. L’aplicació precipitada i exclusivament per motiu ideològics del TIL ha portat als desastre que ja reconeixen els mateixos estudis de la Conselleria, és hora de renunciar a seguir imposant-lo, encara que sigui de manera parcialment atenuada. No es pot governar en contra del que pensen els receptors de les mesures del govern i en contra dels que les han d’aplicar, que són els docents. Qualsevol mesura electoralista que tracti de rentar la imatge, si no té en compte aquetes premisses, es veurà abocada al fracàs i no resoldrà la conflictivitat i el desànim que s’ha instal·lat, per culpa de l’actitud del Govern, en tota la comunitat educativa.

Share This