Aquesta mesura redueix encara més els espais de Participació Ciutadana a Palma, els quals Esquerra Unida aposta por desenvolupar.

Mateu Isern destalada a la participacioDes de les primeres setmanes de l’actual legislatura, es va poder comprovar que l’estil i les intencions del PP de Isern no passaven per apostar per la Participació Ciutadana. La paralització dels Consells de Barri i d’altres espais de participació com, per exemple, la comissió per organitzar les festes de Sant Sebastià, demostraren que l’actual equip de govern no te cap intenció de cedir sobirania a la ciutadania.

Aquesta forma d’entendre el poder polític i la presa de decissions formen part d’un paternalisme autoritari que pretén infantilitzar-nos, llevar a la ciutadania la seva capacitat de decissió i la responsabilitat sobre les seves pròpies decissions. No cal dir que aquest paternalisme que practica el senyor Isern està a les antípodes del que clama la societat: menys poder pels polítics.

Aquesta trajectòria culmina -per ara- amb la nova decissió de la Junta de Portaveus de fer complir el Reglament del Ple de forma estricta, és a dir, de llimitar les intervencions a les sessions plenàries de Cort a un màxim de 10 minuts per entitat.

La mesura adoptada y el conjunt de la trajectòria demostren, fonamentalment que a Mateo Isern li molesta que la gent de Palma pugui intervenir en les qüestions públiques. Isern entén que la política és una espècie de club restingit a una casta electa a la que l’oposició juga un paper anecdòtic. Es tracta d’un neodespotisme il·lustrat que aplica la màxima de «tot per al poble però sense el poble», però en aquest cas, amb la veu del poble minimitzada fins els mínims que estableix el reglament del Ple.

L’apatia i la manca d’atenció d’Isern durant les intervencions de les entitats ciutadanes o inclús de l’oposició, també concorden amb aquesta idea que de li molesta la Democràcia entesa, en aquest cas, com l’atorgació de poder al poble per poder incidir a les qüestions públiques o en el control al Govern per part dels representants electes.

Sens dubte, un dels trets que crida més l’atenció, envers aquesta decissió, és que els portaveus de l’oposició (PSOE i MÉS) es prestin a formar part d’aquesta dinàmica.

Per tots aquest motius, des d’Esquerra Unida condemnem la reducció de les intervencions de les entitats ciutadanes a Cort i animem als grups municipals a no escudar-se en el Reglament del Ple per fer callar a la ciutadania, una pobre excusa que fins ara no havia estat un impediment per una participació més oberta.

Des d’Esquerra Unida també volem encoratjar al senyor batle a contemplar altres possibilitats: activant els mecanismes de participació establerts, o altres equivalents, previsiblement, la participació de les entitats als plenaris disminuiria. Però, clar, això suposa tenir voluntat de seure a governar Palma de forma conjunta amb la seva ciutadania.

Així mateix, volem deixar constància que Esquerra Unida considera que aquest tipus de modificacions que afecten directament a la participació de les entitats ciutadanes i que, en aquest cas, s’han pres a les seves esquenes, s’haurien de, com a mínim, consultar i després, pactar-les de forma àmplia, amb el màxim nombre d’entitats possible i amb les més representatives, en un àmbit formal i orgànic on es puguin recollir i evaluar l’efectivitat de les diferents propostes.

Share This