En còmput anual, l’augment d’afiliacions a la seguretat social és insignificant

 

Continua reduint-se el nombre de treballadors que cobren alguna percepció d’atur

 

temporada turistica 2014Segons les dades facilitades pel Ministerio de Empleo, al mes de març de 2014 s’ha produït una reducció molt poc significativa (16.620) del nombre de persones inscrites als serveis d’ocupació estatal. No obstant, l’augment d’afiliacions a la seguretat social ha estat major.

 

Pel que fa a les Illes Balears, la reducció del nombre d’aturats registrats (3.500) ha estat percentualment més elevada, com també ho ha estat l’augment de les afiliacions que, així i tot, només creixen un 1,77% en termes interanuals.

Com hem dit reiteradament des d’EU, les xifres de l’atur registrat cada vegada tenen una importància menor, ja que hi ha nombroses persones sense feina que no s’inscriuen per la inutilitat d’aquest tràmit, si no tenen possibilitat de cobrar unes prestacions que cada vegada són més escasses. Així i tot, a les Balears encara hi ha la xifra esgarrifant de 85.718 persones inscrites.

 

A més d’això, hem de tenir en compte que d’entre els nous contractes que es subscriuen, la modalitat d’indefinit gaire bé ha desaparegut i que els de temps parcial es situen en torn al 40% del total. Aquestes dades fan sospitar que en realitat no hi ha hagut cap augment del nombre d’hores cotitzades en còmput anual.

 

La reducció de l’atur registrat sembla anar molt lligada a les perspectives d’una temporada turística que es preveu excepcional, ja que s’ha produït molt majoritàriament en el sector serveis i amb incidència també en la construcció, molt vinculada a les obres de millora als hotels. Però per a EU, són molt insuficients: el sector turístic té necessitat de més treballadors i podria donar molta més ocupació legal si s’eliminassin les hores extra, les jornades esgotadores i la utilització de becaris i treballadors que no estan donats d’alta.

 

Per a valora correctament el drama de l’atur s’han d’analitzar també com evolucionen les prestacions a les persones sense feina, i la situació és completament decebedora. En un any s’ha reduït en més d’un 12% el nombre de sol·licituds, com a conseqüència lògica de la possibilitat d’aconseguir algun tipus d’ajuda. Les prestacions reconegudes també s’han reduït en un 9,4% i el que és encara més significatiu, la despesa total ha disminuït un15,8% i la percepció mitjana d’aquelles persones que encara reben alguna prestació un 7,10%, mentre que un 40% de les persones que no troben feina no reben cap tipus d’ajuda.

 

Per a EU, aquest conjunt de dades reflecteixen clarament que la situació laboral continua essent molt preocupant. A més de la pèrdua de salaris dels treballadors en actiu i dels augments de jornada no retribuïts, l’escassíssima generació de llocs de feina ( si és que n’hi ha en termes de jornada completa) i la reducció de les prestacions d’atur, no donen lloc a cap mena d’optimisme. Com deien fa uns dies des de CCOO, al pas que anem faran falta més de 20 anys per a retornar a la situació que hi havia abans de l’inici de la crisi.

Share This