El passat 27 de febrer es va celebrar a l’Ajuntament de Ciutadella un ple extraordinari en el qual es va tractar el punt de l’adhesió o no al recurs d’inconstitucionalitat de la Llei de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local aprovada en el Parlament espanyol el passat 30 de desembre. Un ple extraordinari el qual l’Assemblea Local d’EU-EM vam sol·licitar també mitjançant escrit a la premsa (Diari Menorca 18/02/2014) .

Relat dels fets: es presenta la moció i es porta a debat. Arguments a favor de l’adhesió per part dels membres de l’oposició (PSOE, PSM, UPCM) i arguments en contra dels regidors i regidores del Partit Popular. Un debat que per a l’equip de Govern resulta incòmode i que es posa de manifest amb la pobresa dels seus arguments (resumint vénen a dir que creuen en la benevolència de la llei, que no posa en entredit l’autonomia local i que per tant no hi ha vulneració ni inconstitucionalitat). Finalment l’aritmètica de la votació fa que no s’aprovi l’adhesió al recurs (els membres del PP voten en contra i un regidor de l’oposició excusa l’assistència al ple ja que es troba fora de l’illa)

Així, el PP va votar en contra de la moció que demanava adherir-se al recurs d’inconstitucionalitat de la llei. Igualment van fer tots els regidors i regidores, batles i batlesses de la resta de pobles de Menorca, els quals “obligatòriament” van haver d’obeir (amb convenciment?, amb resignació?, amb por?…) les indicacions que el seu partit els imposava. Disciplina de partit en diuen. Quina llàstima! Quina democràcia malferida que fa prevaldre les ordres de partit per damunt dels interessos de la ciutadania!

Però, què significa votar en contra de l’adhesió al recurs d’inconstitucionalitat? Per lògica vol dir que s’està d’acord amb el contingut de la llei. Una llei que resta competències en àrees tan delicades com la d’educació o la dels serveis socials, qüestions bàsiques per a la ciutadania. Haurem, idò, de demanar explicacions als regidors, regidores, batles i batlesses del Partit Popular. Ens hauran d’explicar que passarà amb el Geriàtric de Ciutadella i en general amb els centres de residents de gent gran dels diferents pobles de l’illa. Què passarà amb els seus treballadors i treballadores. Igualment ens hauran de dir que passarà amb les escoles infantils, aquest servei bàsic i que ha esdevingut pioner a l’Estat espanyol. I amb el servei de treballadores familiars que fan l’atenció domiciliària? Que passarà amb els centres de dia? I amb els serveis socials en general? I amb les oficines de consumidors? I amb els serveis educatius com els programes per adults, per a la gent gran, de suport a les escoles? Què passarà? I en el cas de Ciutadella, què ha passat ja amb aquests serveis educatius? I que passarà amb les escoles de música i dansa i amb les de pintura? I amb els Centres d’Art? Quina administració en tindrà les competències? Amb quines condicions? S’externalitzaran els serveis, o més ben dit, es privatitzaran?

Moltes preguntes a contestar. Volem saber què passarà amb l’aplicació de la llei de la reforma local i quines conseqüències tindrà per a la ciutadania. Ho volem saber amb total transparència i amb garanties. Defensaran els nostres ajuntaments les gestions de tots aquests serveis tan bàsics i necessaris per als ciutadans i ciutadanes? o si els vénen ordres del partit hauran d’obeir-les i desentendre’s d’aquests serveis i necessitats? Ordres del partit? Ordres de Madrid?… I el benestar del poble, en quin lloc queda? Què és prioritari per als nostres governants?

I el Consell Insular, què hi diu? I el Govern de les Illes Balears quina idea té? I nosaltres, ciutadans i ciutadanes de Menorca, què en pensem? Quedarem amb la boca tancada, els ulls clucs i els braços plegats? Demanarem que en faran ara dels nostres impostos? En què els faran servir? En pagar sous vitalicis de polítics retirats o recol·locats en empreses estratègiques? En pagar operacions especulatives dels bancs? En fer macro rotondes en una micro illa?…

Ens hauran de donar explicacions, moltes explicacions…

Fela Pons

Assemblea local EM-EU de Ciutadella

 

Share This