foto batle capdeperaLa informació que avui publica el Diario de Mallorca sobre possibles irregularitats i tracte de favor cap a una empresa per part del batle de Capdepera, són d’una extraordinària gravetat i exigeixen que aquest, de manera immediata, surti a donar explicacions convincents.

Si els fets publicats, que corresponen a la denúncia feta per un antic funcionari de l’Ajuntament, són certs s’hauria perdonat prop de 12.000 euros de l’impost sobre construccions a una empresa, a pesar de que reiteradament s’havia posat en coneixement del batle i del regidor d’hisenda el deute que aquesta mantenia amb l’Ajuntament. Segons la denúncia, en comptes d’actuar, ordenaren paralitzar l’expedient i “perdonar” el deute.

Tal com advertia el funcionari, aquest tracte de favor cap una empresa concreta, podria encaixar en la qualificació penal de prevaricació. Per tant, no només estam parlant d’una greu irregularitat administrativa, sinó d’una actuació que podria ser delictiva.

 Davant aquests fets, no cap el silenci municipal. O l’alcalde és capaç de demostrar amb documents la falsedat de l’acusació, o ha de presentar la seva dimissió, independentment que per part de la fiscalia s’obrin diligències per veure si hi ha hagut alguna actuació delictiva.

Share This