Durant molts de mesos el Batle Isern –  que, cal recordar-ho, és el responsable directe de la Policia Local segons la Llei de Règim Local – ha defensat la tesi que el problemes de la policia local es limitaven a la filtració de les preguntes d’uns examens de promoció interna.

Irene-San-Gil IMPUTADADes d’Esquerra Unida hem mantingut sempre la tesi contrària : que ens trobàvem davant un problema polític que parteix de la decisió política del Sr. Isern d’impulsar un nou model policial de caràcter eminemment represiu i que continua amb la decisió política del Sr. Isern de col.locar al front de la Policia a persones indignes d’aquesta funció.

Les conseqüències d’aquestes mesures polítiques foren la marginació de funcionaris de provada eficàcia i la promoció fraudulenta d’altres funcionaris que responien al perfil «dur»desitjat per la nova jerarquia policial anomenada pel Sr. Isern, funcionaris en algúns casos amb idees pròpies de l’extrema dreta i, en d’altres, lligats a trames mafioses com Los Angeles del Infierno.

La imputació de la Sra. San Gil per haver ocultat informació a la jutgesa instructora del cas és d’una extraordinària gravedat en la mesura que apunta a una ocultació de dades que, per lògica, ha d’obeir a una motivació política determinada.

En aquest, sentit, EU exigeix que, de manera immediata, el Batle Isern :

1) expliqui què és allò que no es va enviar a la jutgesa

2) doni una explicació raonable del cas en el seu conjunt ben distinta del conte de fades amb el qual ha intentat anestesiar fins ara a l’opinió pública i als mitjans de comunicació

3) Assumeixi les responsabilitat polítiques pròpies del cas

Share This