El nou projecte entre Felanitx i Manacor suposaria un nou atemptat contra el territori

lineas-alta-tension3Red Eléctrica Española projecte un nova línia elèctrica aèria d’alta tensió en una zona rural i agrícola ben conservada dels municipis de Felanitx i Manacor. Com en el cas de la línia Manacor-Artà, els veïns de la zona s’estan organitzant per tal d’evitar aquesta estesa aèria o, almenys, per reduir el seu impacte.

EU comparteix la preocupació dels veïns i reclama una intervenció del Govern balear per tal de que de fer reflexionar Red Eléctrica. Entenem que sempre que sigui possible, aquestes esteses haurien de ser soterrades per tal de reduir el seu impacte. En el cas de que hi hagi impediments tècnics que ho facin inviable, s’ha de cercar que el seu impacte sigui reduït i que sempre que sigui possible s’utilitzin les línies existents i s’eviti situar noves torres i esteses en zones ben conservades de terrenys rústics.

En qualsevol cas, EU exigeix que s’estudiïn diverses alternatives, que s’obri un procés d’informació i de participació pública i que s’avaluïn els impactes ambientals. El que no es pot acceptar és que Red Eléctrica planifiqui i executi aquest tipus de infraestructures pensant només amb qüestions econòmiques, sense valorar les afeccions que provoca i sense comptar amb les opinions dels propietaris afectats i de la ciutadania en general.

Share This