La intervenció de la Regidora de Benestar Social al plenari d’ahir va ser indigne d’una regidora mínimament competent i insultant per als palmesans més castigats per la crisi. Ni el problema derivat de les polítiques de Cort és el colapse dels serveis per excés de demanda d’ajudes d’emergència ni la Sra. Ferriol està moralment autoritzada per demanar a l’oposició una «actitud positiva» quan ella té una actuació absolutament negativa
 
exclusió social PalmaEl problema és que el pressupost de Benestar Social el 2011 era de 30,66 M d’euros i ara és de 26,84 M d’euros
 
El problema és que, quan les necessitats socials estan augmentat de manera exponencial, Isern i el seu equip, malgrat les seves promeses, practiquen l’austericidi pressupostari i, entre d’altres malifetes, han devallat el suport financer a l’Ajuda a Domicili, el suport a les entitats de caire social, el suport al sector dels discapacitats, han minvat el suport als menors en risc i han suprimit el programa de prevenció de les drogodependències.
 
El problema és que durant l’anterior Govern, la Regidoria de Benestar Social, gestionada per EU durant els tres primers anys de la crisi (2008-2011) va incrementar les ajudes a les famílies en situació d’emergència social en un 88%, passant d’1,65 M d’€ a 3 M d’€. El PP per la seva part, en el mateix periode de temps i amb una velocitat de creixement de la demanda cada cop major ha mantingut les ajudes congelades fins a gener d’enguany en que les ha incrementades únicament en un 30%.
 

El problema de Cort és, en definitiva, que el governa el PP : un partit que combina la retòrica «meapilas» amb el fet de viure absolutament d’esquenes a la realitat sagnant que viuen les famílies, els menors i les persones major més vulnerables

Share This