IMG-20140424-WA0005

Organitzat per l’assemblea d’EU Palma i l’Àrea de Medi Ambient d’EUIB, el dimecres dia 24 es va celebrar una taula rodona/debat sobre la pobresa energètica i hídrica, amb la participació d’Alfonso Rodríguez, Maribel Alcázar, Alfredo Barón i Juanjo Martínez.

 

Una de les conseqüències més greu de l’actual crisi econòmica, que ha provocat la pèrdua de llocs de feina i d’ingressos a nombroses famílies, és la impossibilitat d’aquests a fer front al pagament dels rebuts de la llum i de l’aigua. D’aquesta manera, es troben en la situació de no poder accedir a serveis bàsics quan les companyies subministradores tallen el servei. S’ha de dir que les elèctriques, unes poderoses empreses amb ingressos milionaris, han demostrat molt poca sensibilitat davant d’aquesta situació. Pel que fa al subministrament d’aigua, que és una competència municipal, la situació és molt diversa en funció de qui governi cada ajuntament.

 

Comunitats autònomes com l’andalusa han establert mecanismes per tal d’evitar quer les famílies sense recursos es quedin sense aquests subministraments bàsics, però això no s’ha generalitzat ni afecta a les Illes, que tenen un govern extremadament conservador i poc preocupat per les persones que es troben en dificultats més greus.

 

És evident que la manca de subministrament elèctric suposa un deteriorament molt greu de les condicions de vida, que pot arribar a ser dramàtic en el cas de les persones majors i els infants, especialment en els mesos més freds, però també afecta al rendiment escolar i la possibilitat de coure aliments per menjar. No comptar amb aigua corrent a les cases suposa una situació terrible que impedeix la higiene i, fins i tot, el poder cuinar els aliments.

 

Diverses organitzacions socials, entre les que destaca Càritas, poc sospitosa de ser antisistema, avisen de les terribles conseqüències de la que es ve denominat com a pobresa energètica i hídrica, i de la imperiosa necessitat de que les administracions assegurin aquests subministrament.

 

En relació a aquest problema, Alfonso Rodríguez, a més de fer una bona descripció de la situació de moltes famílies i, especialment de persones majors que no poden pagar el rebut, ha destacat la importància d’estimular la gent a denunciar les infraccions de les empreses i no quedar-se només en la indignació quan arriba el rebut i. També va plantejar l’opció de fer enganxes directes a les companyies quan no es pot pagar el rebut, però d’amagat sinó de manera clara, exigint que es declari com a un dret humà bàsic també el dret a l’energia.

 

Maribel Alcázar, a més d’aportar dades sobre la pobresa energètica i com aquest concepte s’està manipulant i reduint a una mera qüestió de remodelació d’edificis. A més, la manca de dades es deriva del fet que la relació entre empresa subministradora i client que no pot pagar la factura es considera una qüestió privada. També ha remarcat la necessitat d’impulsar la democràcia energètica, entesa com servei públic i participació ciutadana, juntament amb l’autonomia energètica a partir de les renovables com a valor d’us i no com a mercaderia i negoci. Mentre, és necessari treballar per a l’autoorganització dels sectors més afectats, per tal que siguin actors de la solució, per pressionar les empreses i exigir la seva responsabilitat social corporativa, juntament amb les administracions públiques.

 

Alfredo Barón ha remarcar la importància de que l’aigua i l’energia siguin de titularitat pública i gestionades preferiblement per empreses públiques de qualitat i amb una ampla participació de les entitats de la ciutadania. En el cas de l’aigua, va destacar el fet de que mentre ciutats europees com París i altres a Alemanya, etc., estan passant de la gestió privada de l’aigua a la gestió pública, valorant que és més barata i de millor qualitat, a l’Estat espanyol es faci el contrari i, després del desastre de la privatització de l’energia ara també  hi hagi una tendència a privatitzar l’aigua.

 Juanjo Martínez, per la seva part, va explicar com PP i PSOE han bloquejat les propostes de l’Esquerra Plural al Parlament per auditar el deute tarifari, d’establir una moratòria hivernal, com es fa a altres països europeus, i d’implantar un bonus social que cobreixi el total de les necessitats de les famílies que no poden pagar els rebuts. 

Share This