28 abril 2014 Dia Internacional de la Salut i la Seguretat en el TreballEl 28 de abril, Davant la celebració del Dia Internacional de la Salut en el Treball, el 28 d’abril, EU vol denunciar que les polítiques d’austeritats imposades per la Troika, han empitjorat les condicions de feina i han generat grans desigualtats que han provocat conseqüències terribles en matèria de salut laboral i pública, per culpa d’un model productiu que genera ocupació de baixa qualitat i males condicions laborals. 

El 28 d’abril es un dia per a recordar les víctimes dels accidents i de les malalties laborals, però també per a exigir polítiques i inversions públiques en matèria de salut laboral i de prevenció de riscos. 

Des de d’EU ens volem sumar a les reivindicacions de les organitzacions sindicals i reclamam:

  • La retirada dels elements lesius per als treballadors del projecte de reforma de la Llei de Mútues, en la línia del dictamen aprovat pel Ple del Consell Econòmic i Social.

  • Una millora de la normativa de malalties professionals que faciliti els processos de reconeixement i actualitzi el seu llistat d’acord amb les últimes investigacions científiques.

L’aprovació de l’Estratègia Espanyola de Seguretat i Salut en el Treball 2013-2020, que inclogui objectius precisos de reducció de la sinistralitat, aflorament de malalties produïdes pel treball i equivalència de la protecció, independentment del tipus de relació laboral que es tengui.   

Share This