impuestos-668x400x80xXEsquerra Unida denuncia que mentre el Govern Balear manté la deducció autonòmica per primes a assegurances privades de salut, ha retirat la que hi havia establerta per al lloguer de l’habitatge habitual de joves, discapacitats  i famílies nombroses. Amb aquesta mesura, es dificulta l’emancipació juvenil i suposa que als joves se’ls augmentarà la quota de la declaració de renda d’aquest any fins a 300 euros, que és l’import de la deducció autonòmica que estava fixat anteriorment. 

En altres comunitats autònomes, també governades pel PP, com són Madrid o Castella i Lleó s’ha mantingut la deducció autonòmica, cosa que indica clarament que no era una mesura que s’havia de prendre imprescindiblement per les polítiques d’austeritat que practiquen totes elles. El que si demostra és el menyspreu de Bauzá cap els problemes dels joves i les seves possibilitats d’emancipació, que ja eren molt reduïdes per la taxa tant alta d’atur.    

 

Que al mateix temps que s’elimina aquesta deducció es mantinguin aquelles que fan referència a les assegurances privades, demostra que a Bauzá li preocupa molt més els beneficis de la sanitat privada que no ajudar als joves i als sectors socials més desfavorits.

 EU critica aquesta política fiscal que afavoreix als poderosos i exigeix que es recuperi la deducció autonòmica pel lloguer de l’habitatge habitual.

Share This