EU pregunta al govern central sobre el nombre d’habitatges de Balears sense subministrament elèctric

 

dret a energiaCom a conseqüència de la jornada d’EU sobre pobresa energètica i hídrica, dos problemes que cada vegada afecten a més famílies amb dificultats, EU ha plantejat, a través del grup parlamentari de la Izquierda Plural, unes preguntes per saber el nombre dels habitatges de les Illes Balears a les que s’ha desconnectat el subministrament elèctric.

 

En concret, el diputat Joan Josep Nuet, pregunta la govern sobre si té coneixement del nombre d’habitatges, amb persones que hi resideixen, als que s’ha desconnectat el subministrament elèctric entre 2008 i 2013, desglossant les dades per municipi i illa. Així mateix, pregunta sobre els motius de les desconnexions i sobre quines són voluntàries i quines involuntàries i quan habitatges i per quin motiu estan sense comptador.

 

La manca de subministrament elèctric, com a conseqüència de la crisi i de l’atur, ja afecta de manera dramàtica a moltes famílies sense que des de les diverses administracions s’hagi pres cap tipus de mesures pel que fa a la nostra Comunitat, en contra del que passa a altres comunitats com l’andalusa. Tampoc el govern central ha fet res al respecte i els partits majoritaris votaren en contra d’una proposta de la Izquierda Plural que reclamava una moratòria hivernal, com ja es fa a altres països, i l’establiment d’un bonus social que cobreixi les necessitats de les famílies, que segons els casos hauria de ser del cent per cent de la despesa, que no poden pagar els rebuts.

 

Així com l’aigua té per part de Nacions Unides el reconeixement d’un dret fonamental  es planteja que també l’energia tengui aquesta consideració, s’inclogui en els objectius del mil·lenni i deixi de ser considerada com a una relació privada entre empreses i consumidors. 

 

La manca de subministrament elèctric suposa un deteriorament molt greu de les condicions de vida, que pot arribar a ser letal en el cas de les persones majors i els infants, especialment en els mesos més freds, però també afecta a la possibilitat de coure aliments i al rendiment escolar.

 

S’adjunten les preguntes formulades pel diputat Joan Josep Nuet

Share This