EU amb associacio auturats majors 45 anys

 

EUIB ha tengut un encontre amb l’associació d’aturats majors de 45 anys per tal de conèixer la seva problemàtica i reivindicacions i per a plantejar alternatives a la situació d’atur que afecta especialment aquest col·lectiu. Ambdós organitzacions coincidirem en el diagnòstic de la situació actual, en la que no veiem la suposada recuperació que tant es publicita. Al contrari, el que veiem és que no es creen llocs de treball, que els poc que es creen són de molt mala qualitat i que es perden drets i cobertures socials.

 

Per part d’EU es va valora molt positivament la constitució d’aquesta associació, que fa èmfasi en un dels aspectes més preocupants de la situació de l’atur, evitant que aquest sector quedi a l’oblit. Els major de 45 anys, juntament amb els joves que cerquen el seu primer lloc de feina, són un dels sectors que ho tenen més difícil, ja que és molt poc provable que alguna empresa els pugui oferir una ocupació havent-hi tants treballadors més joves a l’atur. Els majors de 45 any són candidats a l’atur de llarga durada, amb molt poques possibilitats de reincorporar-se al món laboral.

 

Davant d’aquesta situació, també coincidirem en que és imprescindible implementar un pla de xoc contar l’atur, amb especial atenció pels col·lectius que ho tenen pitjor. Al mateix temps s’han de recuperar i augmentar les prestacions per atur, ja que cada vegada són més els treballadors sense feina que no reben cap tipus de prestacions. Així mateix es reclamà l’establiment de la Renda Mínima d’Inserció.

 

Ambdós organitzacions acordaren continuar els contactes i els treballs conjunts per aconseguir millorar la situació d’aquest col·lectiu.

Share This