La Setmana Santa ha propiciat que les dades del mes d’abril presentin una millora molt insuficient

 

soib 2013El mes d’abril s’ha tancat al conjunt de l’Estat amb una baixada del nombre d’aturats inscrits de 111.665 persones, bàsicament del sector serveis, deixant el nombre total d’aturats registrats en 4.684.300 persones, xifra que contrasta amb l’EPA, que deixava al final del primer trimestre una xifra de 5.993.300 aturats.

 

L’afiliació a la seguretat social en el conjunt estatal ha suposat un augment en relació al mes anterior de 133.700 persones, en còmput anual l’augment de l’afiliació és d’un 1,22%.

 

A les Balears, el mes d’abril s’ha tancat amb 9.929 inscrits menys, que deixen la xifra d’aturats inscrits en 75.789 persones. En el nostre cas, la diferència en relació a l’EPA és encara major ja que aquesta donava la xifra de 152.500 aturats al final del primer trimestre.

 

Aquetes xifres, per a EU demostren que les dades de l’atur registrat al servei d’ocupació cada vegada tenen menys importància i reflecteixen pitjor la realitat del drama de l’atur. La reducció del percentatge d’aturats és conseqüència de la disminució de la població activa (187.000 persones menys el primer trimestre segons l’EPA) per l’emigració o el desànim i no per la creació de llocs de feina. Per altra part aquells llocs que es creen són bàsicament temporals precaris i a temps parcial.

 

L’augment de les afiliacions a la seguretat social (un 1,22% en un any) són insignificants i amb aquest ritme farien falta més de 20 anys per retornar a les xifres d’abans de l’inici de la crisi. A més, l’augment de cotitzants no suposa un augment real de les cotitzacions, que baixen per efecte dels contractes a temps parcials i per la reducció dels salaris.

 

El fet que la Setmana Sant d’enguany hagi estat al mes d’abril ha motivat unes xifres lleugerament millors per a la contractació, però aquesta ha estat temporal en una proporció elevadíssima.

 

Que a les Illes Balears, una vegada començada la temporada, quedin 75.789 persones inscrites com a demandants de feina és molt preocupant i demostra la incapacitat de les polítiques dutes a terme pel PP de generar llocs de treball, però encara és molt més preocupant la xifra que donà l’EPA que situava l’atur real al final del primer trimestre de l’any en 152.500 persones aturades, després de la destrucció de més de 18.000 llocs de feina en un trimestre.

 Per a EU, la situació no ha variat substancialment els últims mesos: l’atur continua en uns percentatges absolutament insuportables, no es generen llocs de feina de qualitat i la recuperació econòmica només la senten un petit grup de privilegiats, mentre que la gran majoria de la població veu com es segueixen deteriorant les seves condicions. La crisi ha estat una excusa per instaurar una societat més injusta, amb menys drets i més desigual. Al mateix temps segueixen caient les prestacions per atur es redueixen un 16,6% en un any i només arriben a poc més de la meitat dels inscrits i, per suposat, no arriba a cap de les persones que no tenen feina i tampoc s’apunten a un servei d’ocupació que no els ofereix cap sortida a la seva situació.

Share This