Les llistes d’espera han sobrepassat tots els límits acceptables

la mort no te llista esperaLa Conselleria de Salut desmenteix el president Bauzá, que afirmava en seu parlamentària que eren uns mentiders els que parlaven de més de 100.000 persones a alguna llista d’espera de la sanitat pública. Una vegada més s’ha demostrat que qui menteix és el president, ja que segons les dades que la Conselleria s’ha vist obligada a facilitar, al final de 2013 més de 125 mil ciutadans de les Illes Balears estaven a l’espera d’alguna actuació per part de la sanitat pública, ja sigui per a obtenir proves complementàries (61.581), per a consultes amb especialista (49.997) o per a intervencions quirúrgiques (13.213). A aquestes quasi 125.000 persones s’han de sumar les que estan pendents d’algunes proves digestives, cardíaques o d’altres que no figuren a la relació aportada per la Conselleria.

Les retallades han portat la sanitat pública a una situació límit que posa en perill la salut i la vida de moltes persones. La tardança en visitar l’especialista o en obtenir proves complementàries retarden o impedeixen un diagnòstic segur i, per tant, el tractament adequat de la dolència o la intervenció que pugui ser necessària. Per la seva part, la demora en la intervenció quirúrgica, allarga el patiment dels malalts i pot tenir conseqüències fatals per a la seva salut.

Aquesta situació provoca uns perjudicis evidents als ciutadans de les Illes que tenen necessitat d’alguna intervenció sanitària, però té també uns beneficiaris indirectes: les clíniques privades que fan els seu agost fent “ofertes” (com si es tractessin de supermercats) per atendre amb promptitud els pacients de la sanitat pública que es cansin d’esperar i que tengui recursos econòmics que els permetin pagar serveis sanitaris privats.

EU exigeix el final de les retallades i de la degradació del model sanitari públic, la reducció de les llistes d’espera i la millora de l’atenció als malalts, situant aquest objectius com a prioritaris dins l’acció de govern. És ben evident que fins ara no ha estat així, com ho demostren les dues dimissions de consellers i les múltiples que s’han produït al si de la Conselleria, com també la voluntat de tancar hospitals públics (aturada gràcies a la pressió ciutadana) per motius estrictament econòmics, com els que els va portar a imposar una innecessària targeta de pagament. Al mateix temps que reclamam aquestes millores, exigim que es retorni a l’atenció sanitària universal i que s’acabi amb l’exclusió dels immigrants, que és una opció racista i injusta, que posa en perill la seva vida i la seva salut i, a més, no suposa cap estalvi econòmic i perjudica el conjunt de la població per l’extensió de malalties que no s’han tractat correctament.

Share This