Maribel Alcazar candidata EU Europees signant

En relació a la signatura del compromís pre-electoral amb la Plataforma “Balears Diu No”, per aturar el projecte de prospeccions petrolíferes a les Ilkles Balears, manifestam el següent:

Felicitam a la Plataforma “Balears Diu No”, per la seva proposta i per haver aconseguit la signatura de al menys 5 de les candidatures més significatives d’aquestes eleccions Europees. 

Lamentam que els mitjans de comunicació presents a l’acte formal de signatura només hagin tingut en compte al PP i al PSOE, precisament els partits responsables de que ara es puguin fer aquestes prospeccions, silenciant les altres formacions polítiques compromeses. Aquest fet demostra, una vegada més, com el bipartidisme genera un dèficit important de democràcia i de respecte a una ciutadania, que dret a saber i estar informada dels posicionaments del conjunt de les formacions polítiques, més encara en un tema de tanta transcendència per al nostre territori i les nostres vides. 

Per a Esquerra Unida el compromís signat ahir és molt més que un acte pre-electoral,és la convergència clara entre el que defensa “La Plataforma”, com a moviment social, i la política energètica que defensam com a formació política. Per això, animam a la Plataforma per a que faci un seguiment acurat de les actuacions polítiques concretes de les diferents formacions signants del compromís. Des d’una cultura democràtica i de respecte als moviments socials i a la ciutadania organitzada, no val signar compromisos abans de les eleccions si no es pensen complir realment.

Per això també, volem dir-li al bipartidisme que no val signar aquí i ara i després fer el contrari, amagant la responsabilitat política darrera del Parlament estatal o de suposats interessos i/o normatives d’àmbit estatal o europeu. La ciutadania sap que es poden prendre decisions per aturar aquest atemptat contra les Illes Balears i només cal la voluntat política per aturar-lo.

Share This