Durant aquests 15 dies de campanya, la resposta de la ciutadania als missatges d’Esquerra Unida ha estat enormement positiva:  als carrers, a  les reunions amb entitats i als mítins que hem organitzat.

 

Estam convençuts que aquest suport popular, paral·lel al que s’ha produït al conjunt de l’Estat, es traduirà en uns resultats excel·lents  i en un NO rotund als retalls de drets socials i laborals que han impulsats els dos partits majoritaris tant a l’Estat espanyol com a Europa.

 

Reiterem en aquest darrer dia un missatge central de la nostra campanya: l’abstenció de les persones que es senten indignades amb l’actual situació no suposa cap càstig per als partits que l’han provocadaAl contrari, els reforça i els convida a continuar en la mateixa línia de retallades.

 

En aquest sentit, EU demana a la ciutadania que, el proper diumenge, no es resigni, ni acoti el cap. Molt al contrari, li demanam que aprofiti aquesta conquista social que és el sufragi universal i utilitzi el seu vot per votar la llista d’EU-Izquierda Plural: la millor manera d’apostar per una Europa democràtica, al servei de l’economia real representada pels petits empresaris i no per l’economia especulativa, una Europa que  respecti els drets socials i laborals, respectuosa amb el medi ambient, que lluiti contra els desequilibris socials i territorials i que generi llocs de feina.

 

Aquesta Europa és possible i és la que, a les Balears, serà capaç d’ajudar-nos a que no es facin les prospeccions petrolíferes, que es reconeguin adequadament les despeses  d’insularitat, o que s’arregli els temes de transport aeri amb l’exterior i entre les nostres Illes.

 

el poder de la gent 2014

Share This