A pesar dels seus grans beneficis, no volen pagar imposts i pretenen un règim d’esclavitud pels treballadors

 

protesta contra los despidos en los hoteles Melia HotelsLa patronal hotelera de Mallorca ha presentat els seuprograma reivindicatiu de cara a les administracions. Aquesta patronal està molt acostumada a dictar les polítiques que han d’aplicar els governants en relació al seu sector, molt especialment pel que fa als governants de Balears, que actuen al seu dictat i fan normes específiques per a beneficiar-los per damunt de la resta  de sectors econòmics.


Però sembla que mai en tenen prou i que la seva ambició, la seva insolidaritat i la seva cara dura no té límits. Si amb les seves pràctiques comercials i amb les normatives que fan els seu subordinats del Govern, han aconseguit quedar-se amb bona part dels ingressos que solien anar a l’oferta complementària, intenten impedir la competència residencial , han obtingut legislacions a mida que els permet saltar-se la normativa urbanístic i s’han quedat quasi el 100% de l’augment dels beneficis, sense que aquests repercutissin en els seus treballadors, ara encara van molt més endavant i reclamen un estatus especial que els eximeixi de pagar imposts com la resta d’empreses i de complir la legalitat laboral, que ja s’ha modificat profundament en favor seu.

 

El “traje” a mida que, segons la definició pròpia, volen per les seves empreses és tant desmesurat que costa creure’l: volen deixar de pagar imposts de successions, de patrimoni i de transmissions i reclamen rebaixes substancials amb altres figures impositives, amb el cànon de sanejament o en tributs locals. Tot això en un moment en que els ingressos públics via imposts no cobreixen les necessitats de les administracions públiques i de la societat i en el que el sector hoteler és el que es troba en millors condicions. Però ells es deuen creure d’una casta especial i volen que els imposts només els paguin els altres.

 

Per si aquestes reclamacions no fossin suficients, també volen una legislació laboral específica pel seu sector que els permetin la contractació temporal per  temps indefinit, acomiadaments molt més barats del que ja estableix la nefasta Reforma Laboral, encara que les empreses tenguin beneficis, o poder decidir pagar salaris que siguin fins un 20% inferiors al que determina el conveni sectorial. Tot això, mentre propugnen augmentar encara més la mobilitat funcional i l’externalització de serveis per tal que puguin substituir els actuals treballadors per altres amb sou de misèria.

Més que una patronal moderna, aquest hotelers semblen una agrupació de negrers que volen tenir els seus treballadors en una situació pròxima a l’esclavitud, i les administracions públiques al servei dels seus interessos privats.

 

EU considera que el conjunt de la societat ha de reaccionar davant aquestes peticions d’un egoisme tant exagerat. Les administracions públiques no poden continuar cedint davant les seves pretensions ni es pot admetre cap altre tracte de favor, ni els altres sectors empresarials poden acceptar aquesta discriminació. És hora que els guanys del sector hoteler reverteixin també en favor dels seus treballadors  i en les empreses que presten serveis complementaris, que estan passant per una molt mala situació.

 

Per últim, EU anima als treballadors del sector i als seus sindicats a no defallir en la seva lluita per un conveni digne, que permeti que una part dels beneficis repercuteixin en ells i que estableixi unes condicions de treball raonables, lluny de l’explotació extrema que vol la patronal. Un bon conveni de l’hoteleria no només suposaria beneficis directes pels seus treballadors, sinó que augmentaria els ingressos de les arques públiques i la capacitat de consum que afavoriria una millora econòmica general, especialment el petit comerç que viu temps difícils.

Share This