Les dades publicades pel Ministeri en relació al nombre d’aturats inscrits a les oficines estatals, així com de les prestacions, dels tipus de contractes o de les afiliacions a la seguretat social evidencien que, en conjunt, empitjoren les expectatives dels treballadors. Mentre que l’atur registrat s’ha reduït en un 2,39% el mes de maig i que en còmput anual en el conjunt de l’Estat la reducció ha estat del 6,51%, les prestacions que reben aquells treballadors que s’ha quedat sense feina es redueixen a un ritme molt més ràpid, com demostren les següents dades de l’evolució anual.

 

soib 04-06-13Els beneficiaris s’han reduït en un 11,7% i la taxa de cobertura ja és inferior al 60%, tenint en compte que aquest percentatge només fa referència als aturats inscrits, ja que del nombrós col·lectiu de no inscrits, la taxa és zero. En un any s’ha reduït en un 18,7% la despesa pública per atendre les prestacions, i la xifre de demandants en més d’un 21%, com a conseqüència de que la temporalitat dels contractes o els requisits que s’exigeixen fa que cada vegada siguin menys els treballadors en atur que tenen la possibilitat de rebre alguna prestació. Per altra part, entre els nou contractes, un  44,16% dels indefinits i un 31,95% dels temporals són a temps parcial.

 

La reducció del nombre d’aturats inscrits és una conseqüència directa de la temporada turística, com ho demostra que la gran majoria s’hagi produït en el sector serveis. En aquest context, les Illes Balears tornen a posar-se en primer lloc en termes percentuals, després que als mesos d’hivern haguéssim tengut els pitjors indicadors, símptoma d’una economia cada vegada més estacional.

 

Les dades d’afiliacions a la seguretat són aparentment positives, amb un augment centrat bàsicament a l’hostaleria, però s’hauria de veure de quantes hores cotitzades estam parlant, ja que hi ha un gran nombre d’aquestes que no són a temps complet, i aquesta dada no la facilita el Ministeri. És sorprenent veure que el nombre de nous afiliats (198.320) és significativament superior al de persones que han causat baixa al registre públic d’aturats, aquet fet ens indica que les oficines públiques no tenen cap tipus d’utilitat a l’hora de trobar treball i que el fet d’estar inscrit no suposa cap avantatge.

 

L’atur registrat a les Illes Balears, una vegada que s’han fet la majoria de les contractacions de temporada, es situa encara en una xifra terrible de 67.837, a pesar les reduccions estacionals, amb la incògnita de saber quantes de les persones que han causat baixa a la llista han trobat una feina a jornada completa. De totes maneres, aquestes xifres cada vegada tenen menys a veure amb la realitat de l’atur i no reflecteixen ni de lluny la totalitat del problema. L’EPA del primer trimestre de 2014 situava el total d’aturats de les Illes en 152.500, previsiblement la realitat actual és que tot i haver començat una temporada turística excepcional, són moltes més de 100.000 les persones que no tenen cap treball ni que sigui a temps parcial o a l’economia irregular, la major part d’elles sense cap tipus de prestació, unes dades del tot inacceptables.

 Amb reduccions molt febles del nombre d’inscrits, amb lentíssims augments de les afiliacions a la seguretat social, amb contractes a temps parcial i amb salaris de misèria, no es pot parlar de recuperació econòmica, almenys d’una recuperació que abasti la majoria de la població, com ho demostra l’atonia del consum, la continuïtat d’un gran nombre de desnonaments hipotecaris o l’augment de la pobresa que multiplica els serveis que presten institucions com Càritas i d’altres.

Share This