SIALAVAGADOCENTS-01-1 0-550x170Tal com anunciarem després de la visita a Jaume Sastre, que es troba en una llarga vaga de fam en reivindicació d’una negociació entre el Govern balear i els representants de la comunitat educativa, EU,  mitjançant la diputada Caridad García del grup parlamentari de la Izquierda Plural, ha presentat una proposició no de llei en el Congrés de Diputats que, en la seva part dispositiva diu textualment. “Insta el Govern a que es posi en contacte amb el President de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per tal que aquest obri un procés de negociació amb la comunitat educativa de les Illes, a fi d’obtenir un model educatiu públic i de qualitat en el que la llengua pròpia de les Illes ocupi el lloc que li correspon”.

 

Aquesta és la reivindicació que s’ha plantejat de manera reiterada des de tots els sectors educatius de les Illes, i és la que va provocar la major manifestació popular que s’hagi produït mai a la nostra Comunitat, una manifestació que va reunir més persones que les que votaren el PP a les eleccions europees del passat dia 25. És també el que reivindica Jaume Sastre amb la seva vaga de fam.

 

La insensibilitat de Bauzá davant les reclamacions ciutadanes és tant extraordinària que ha fet que sistemàticament es negui a parlar amb els representants dels diversos sectors de la comunitat educativa pública, mentre que es reuneix i arriba a acords amb centres privats i amb grupuscles de l’extrema dreta. Ni tant sols la perllongada vaga de fam de Jaume Sastre, que ja ha afectat de manera seriosa la seva salut, l’ha fet canviar d’actitud.

 

Per aquest motiu, EU ha recorregut al seu grup parlamentari estatal per tal d’instar al govern central a intervenir i fer reflexionar a un Govern balear que sembla viure fora del món i que no ha tret les conseqüències corresponents del seu gran fracàs electoral del dia 25.

   

S’adjunta el text íntegre de la Proposició no de Llei.

Share This