imagesEU vol manifestar l’escrupolós respecte a la sentència emesa pel Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en relació a la incompatibilitat de Bauzá en la denúncia interposada per Partit Socialista de les Illes i Mes que finalment ha declarat compatible Bauzá en el seu exercici com a President de la CCAA.

No obstant des d’EU manifestam la preocupació per l’escàs marge en el qual ha comptat la decisió del Tribunal (només per un vot s’ha desestimat la incompatibilitat de Bauzá) i la perplexitat davant el raonament que es desprèn dels autos, ja que se sosté que els fonaments jurídics de la sentència prèvia que van portar a la declaració d’incompatibilitat de n’Aina Salom, per circumstàncies idèntiques, no són considerats ara motiu suficient per a declarar la incompatibilitat de Bauzá.

ja que En qualsevol cas des d’EU en mostram confiats a obtenir una resolució favorable del contenciós administratiu que Esquerra Unida va interposar contra la incompatibilitat de Bauzá quan aquest era Batle i Tinent-batle de Marratxí amb dedicació exclusiva, la confiança està sostinguda sobre el fet que la defensa de Bauzá no podrà fer servir les mateixes argumentacions, ja que no li són vàlides davant el Contenciós Administratiu d’EU, també pel fet que en el cas del procés jurídic d’EU va haver-hi un vot favorable i unànime per part del Tribunal Superior de Justícia que va resoldre que havia de seguir el procediment.

Per tots aquests motius des d’EU una resolució favorable, sabedors que tindria uns efectes immediats. Bauzá hauria de retornar totes les percepcions salarials cobrades suposadament de manera irregular perquè incompliria la Llei de Funció Pública, amb independència que posteriorment es pogués obrir la via penal. Pel que podríem concloure què Bauzá hauria arribat a la Presidència del Consolat de Mar havent comès irregularitats clarament manifestes.

Share This