logo aena
EU fa una crida a fer un front social i polític ampli contra la privatització dels aeroports de les Balears

El Consell de Ministres ha acordat iniciar els tràmits per a la privatització parcial de l’empresa pública AENA, responsable de la gestió dels aeroports estatals. L’anunci de la privatització es fa en un moment en què AENA ha estat sanejada i en el que l’entrada de capital privat es pot fer sense cap risc, ja que és una empresa que dóna beneficis. EU entén que aquesta decisió és profundament equivocada i molt perjudicial per a les Illes, ja que els nostres aeroports són la principal i quasi exclusiva porta d’entrada i sortida tant pels residents com pels turistes. La mesura va en el sentit exactament contrari al que es necessita, que hauria de passar per una cogestió aeroportuària en la qual la Comunitat Autònoma i els Consells Insulars jugassin un paper important, però la privatització allunya encara més la gestió dels aeroports que serà compartida per l’Estat i les empreses privades que inverteixin amb l’objectiu de treure beneficis econòmics, no en fer una gestió que respongui a les nostres necessitats.

Les experiències d’aeroports privatitzats a París o a la Gran Bretanya, que han sofert una degradació considerable, hauria de fer reflexionar les autoritats en el sentit de què un servei públic essencial no es pot deixar en mans dels interessos privats, sinó que és necessària la gestió pública i la defensa dels interessos generals. Els perjudicis de la privatització d’AENA poden afectar molt diversos sectors, des dels mateixos treballadors aeroportuaris, a les empreses col·laboradores però, sobretot, seria perdre qualsevol possibilitar d’intervenir en la gestió aeroportuària.

Per tot això, EU proposa la creació d’un front comú molt ampli en el que participin les administracions públiques i els sectors econòmics i socials, per a plantar cara a la privatització i per a exigir el manteniment del caràcter públic de la gestió dels aeroports, que s’hauria de dur a terme d’una manera descentralitzada amb la participació de les institucions pròpies de Balears.

Share This