DiscapacitatLa Conselleria de Benestar Social ha posat en greu perill l’atenció a les persones discapacitades que es duia a terme amb el programa d’Autonomia Personal, que havia aconseguit que moltes persones amb un grau molt elevat de discapacitat, que els impedia valer-se per elles mateixes, recuperessin capacitats que els permetien dur a terme diverses activitats sense dependre de terceres persones.

Aquest programa el desenvolupava la federació Predif, mitjançant un conveni amb el Govern balear. Aquest conveni tenia un cost reduït i perfectament assumible per l’Administració autonòmica i ha tengut uns resultats excel·lents que ha permès que 1.500 persones tenguessin una millora molt substancial de la seva qualitat de vida. La mateixa consellera, Sandra Fernández, va reconèixer que “invertir en autonomia personal és estalviar en dependència”. Això no obstant, està disposada a desmantellar un servei que tenia un funcionament molt correcte, amb l’única motivació d’estalviar uns pocs euros, privatitzar el servei i intentar que aquesta feina especialitzada es faci amb salaris d’autèntica misèria.

Predif ja ha hagut de renunciar a prestar el servei, ja que amb la retallada del 50% del pressupost no es poden pagar les nòmines del personal que ha vengut desenvolupant-lo a plena satisfacció i amb uns salaris molt inferiors als que cobren els professionals de les mateixes especialitats que treballen per a l’administració. Però Sandra Fernández afirma que aquesta funció es pot fer per la meitat del cost, privatitzant el servei i establint salaris de 700 euros mensuals per a la categoria d’auxiliar d’infermeria. Salaris com aquests, per a una feina especialitzada, són del tot inacceptables i suposen un greuge comparatiu. És mol poc provable que, tot i la situació d’atur, es trobin treballadors preparats disposats a fer aquestes feines amb uns salaris tan minsos. Per altra part, en les bases del concurs no es contempla que aquells treballadors que han vengut prestant el servei siguin subrogats per l’empresa que guanyi el concurs.

La decisió de la Conselleria és profundament injusta en relació a Predif i posa en un risc evident de desaparició d’un servei que ha tengut uns resultats extraordinaris. Aquest servei pot desaparèixer si el concurs queda desert o pot perdre molta qualitat si e porta per part d’una empresa privada que ha d’obtenir beneficis pagant salaris d’autèntica misèria.

EU entén que no hi ha cap motiu raonable per a eliminar un conveni que amb un cost molt raonable ha mantingut el servei amb un grau molt important de qualitat i de satisfacció dels usuaris, per la qual cosa demanam una rectificació que permeti el seu manteniment en les condicions actuals. En qualsevol cas, el que és inacceptable és la seva privatització i que es vulgui escatimar d’una manera tan miserable. Únicament podria tenir sentit que el servei es prestàs d’una manera directa des de l’administració autonòmica, amb salaris equivalents a la resta de treballadors públics, però mai la seva privatització ni posar en risc l’atenció a les persones discapacitades.

Share This