La fotografia és un art que fet amb cura i dedicació és bellíssim, pot transmetre sensacions, colors, textures que en una simple ullada no seríem capaços d’apreciar.

Malauradament la fotografia en política habitualment s’utilitza com a eina comercial per vendre, un reclam a l’hora de votar i per aquest motiu es fan fotografies de les tasques que es porten a terme i que poden donar aquesta imatge enganosa, i de vegades obscena, de la realitat. El municipi des Castell i el seu equip de govern no en són una excepció. La fotografia podria ser la dels molins del municipi, ara bé el que ens agradaria més seria analitzar la radiografia del municipi en si.

Estan quedant molt polits aquests molins, no creiem que ningú pugui dir el contrari, però hauríem de fer una radiografia del municipi, d’allò que no surt a les fotografies i que senyala la situació diària dels habitants del municipi i la seva (la nostra) realitat. Per a la remodelació dels molins del municipi, els pressupostos tenien reservades unes partides que ascendien a 100.000 euros, dels quals el municipi en “pagaria” una quantitat irrisòria. Anam per parts. La darrera notícia que tenim és la d’un augment d’aquesta partida en un 50%, és a dir quasi 50.000 euros més per a la rehabilitació dels molins, evidentment amb un informe desfavorable de l’interventor municipal, ja que no estaven previstos. Però l’obra no tan sols s’inicià (amb voluntariat) sinó que un cop més passaren s’arada davant es bou i iniciaren i continuaren les obres sense saber el cost definitiu i, per tant, sense aprovar la modificació al Ple.

MOLÍ

En aquest moment, amb la situació econòmica que estem patint, amb totes les retallades, mancances i penúries als que han de fer front les veïnes i veïns des Castell, era una necessitat imperiosa i d’extrema urgència la rehabilitació dels molins del municipi? Evidentment i rotundament NO! D’aquí que en lloc de la “foto” política anem a analitzar més la radiografia interna dels veïns del municipi des Castell. Es tracta del municipi amb el % d’atur més elevat de totes les illes Balears, el nombre de demandes de renta mínima més alta de l’illa, serveis socials es troben desbordats malgrat la gran labor de les treballadores, segons la PAH s’han detectat al voltant de 20 famílies en procés de desnonament, de la gent que treballa una gran quantitat ho fa en precarietat laboral. Per tant, hauria de semblar clar que les prioritats bàsiques i urgentíssimes són les de pal•liar tot aquest sofriment als veïns del municipi. Per aquest motiu EM-EU presentarem un seguit de mocions per fer front a aquestes situacions. Exigim una modificació pressupostaria per poder garantir un nivell de vida digne als veïns del municipi , que els allunyi de la pobresa energètica, del perill de desnonament de la seva vivenda. Posarem un exemple referit als molins: amb un pressupost destinat a donar ocupació a veïns en situació d’atur o en risc d’exclusió social al municipi es podria rehabilitar el molí . De què serveix que el municipi tingui un saldo positiu d’un milió d’euros si no serveixen per solucionar els problemes dels veïns en situació d’emergència extrema? Evidentment un batle qualsevol s’estima més fer-se una fotografia al costat d’uns molins enlloc de fer-se-la al costat de les famílies que fan cua a la parròquia per poder aconseguir aliments per mantenir els seus fills i la seva família.

Un altre tema que no ens cansarem de denunciar és el problema amb l’aigua de boca en el municipi. Va ser aprovada una moció d’EM-EU sobre la situació de l’aigua de boca al municipi i que comportava diverses propostes que haurien pal•liat i molt aquest problema al municipi. No és que no s’hagi fet res d’açò, és que no hi ha hagut ni una simple reunió! Fa mesos que hauríem de gaudir al municipi d’unes fonts d’aigua potable. Res s’ha fet. Fa mesos que hauríem d’estalviar més en el rebut de l’aigua i que pagués més qui més la malmet i res s’ha fet. Llocs com Trebalúger podrien gaudir d’una opció fàcil, ràpida, ecològica i eficaç per resoldre els seus problemes, no se’ls ha informat. La participació ciutadana hauria de ser un element clau per poder tractar aquest tema. Res de res! L’excusa? S’està esperant un suposat informe del CIM al respecte (deu ser el més llarg de la història del CIM, ja que portam des d’octubre-novembre esperant-lo!), cosa que és mentida, no necessitem cap informe per poder avançar en aquest tema, ja va ser aprovat a l’ajuntament des Castell fa molts mesos. Ara, l’equip de govern va dient als veïns que abans de Nadal disposarem d’aigua potable al municipi, quan el senyor batle s’ha compromès en repetides ocasions a informar primer als regidors municipals abans d’anunciar-ho… Ni açò !

Juanmi Gomila Ribot

Assamblea local EM-EU des Castell

Share This