EU es compromet a canviar tant l’Ordenança Cívica com el Catàleg a partir de maig de 2015

Catàleg de sancions
Al BOIB del dissabte passat, 14 de juny, surt publicat el decret de l’Ajuntament de Palma amb el Catàleg d’infraccions i sancions de l’Ordenança cívica municipal recentment aprovada. Una darrera l’altra el decret ens informa de les 120 situacions que ens poden suposar una multa entre 50 i 400 € segons la gravetat que li assigna la normativa.

Aquest decret ens confirma que les crítiques que va merèixer la dita Ordenança en el seu debat públic eren encertades, ja que entre altres coses:

          Es criminalitza els sectors més vulnerables de la societat, les persones sense recursos que s’han de cercar la vida als quals no es dona cap sortida digna.

          Es penalitza amb 33 prohibicions als artistes de carrer que fa anys que esperen una regulació de la seva activitat.

          Amb l’excusa de la degradació visual de l’entorn es perseguirà qualsevol tipus de publicitat gratuïta dels grups socials alternatius i de les associacions cíviques, però mai la publicitat comercial (qui paga mana!).

          Qualsevol activitat als espais públics, als parcs o a les platges pot ser multada amb l’excusa que pot molestar o afectar la tranquil·litat d’alguna persona.

Per Esquerra Unida aquest decret ens reafirma en la nostra posició: aquesta ordenança s’inspira en un model policíac de la ciutat que criminalitza tot tipus de col·lectius i grups socials i judicialitza conductes i situacions molt diverses.

Amb l’aplicació d’aquesta ordenança, l’Ajuntament del PP vol retirar de la vista dels turistes i dels ciutadans més benestants la pobresa i la precarietat i controlar qualsevol activitat no comercial i regulada. És el complement de la intensa privatització dels espais públics que ha dut a terme aquest Ajuntament i de la degradació dels serveis públics municipals i la pràctica eliminació de les seves polítiques socials que Esquerra Unida ha denunciat en diverses ocasions.

Per tot això, des d’Esquerra Unida de Palma consideram que aquesta ordenança és incompatible amb una convivència democràtica basada en la llibertat, el diàleg i el respecte, i ens comprometem a derogar-la a partir de maig de 2015 si els ciutadans retiren la confiança al PP i propicien amb el seu vot la constitució d’un ajuntament progressista a Palma.

Share This