Al mateix temps les mancances de la jurisdicció laboral provoquen retards inacceptables

reforma laboral
L’any passat, els jutjats de Palma resolgueren 2001 casos d’acomiadaments de treballadors, una xifra molt superior a les que es produïen abans de l’inici de la crisi. Aquests acomiadaments han estat afavorits en gran manera per la Reforma Laboral aprovada pel govern estatal del PP, que simplifica les causes per les quals una empresa pot acomiadar treballadors, al mateix temps que redueix substancialment les indemnitzacions per acomiadaments improcedents.

Aquest augment de la conflictivitat laboral que arriba als jutjats socials, no s’ha vist compensada per un augment del nombre d’aquests o per mesures de reforç que permetin fer front al gran augment dels litigis laborals, que no només fan referència als acomiadaments, sinó també a reclamacions de quantitat, conflictes col·lectius o reclamacions a la seguretat social, entre d’altres. Aquesta situació ha provocat el col·lapse dels jutjats socials, que acumulen uns retards inacceptables i que mantenen prop de 10.000 reclamacions pendents de resolució.

EU denuncia, una vegada més, que la Reforma Laboral ha estat nefasta pels treballadors, no ha servit per a crear cap lloc de treball i, en canvi, ha afavorit els acomiadaments i la reducció dels salaris dels treballadors en actiu que, a pesar de les mentides de Montoro, estan perdent poder adquisitiu any rere any.

Als efectes nefastos d’aquestes polítiques del PP, s’afegeix les penalitats que provoca haver d’estar esperant mesos i mesos per saber com queden les demandes d’acomiadament, sense cobrar ni el salari ni les indemnitzacions i sense poder accedir a les prestacions d’atur mentre es resol la demanda. En conjunt, això suposa un atac molt greu als drets dels treballadors.

EU exigeix la derogació de la Reforma Laboral, que provoca aquests acomiadaments, així com la dotació dels reforços necessaris a la jurisdicció laboral per tal que puguin resoldre en un temps prudencial els casos que allí es plantegen.

Share This