Antonio GómezEl TSJIB, en una sentència demolidora, desestima la pretensió de l’ajuntament d’Escorca de continuar urbanitzant el paratge d’es Guix a la Serra de Tramuntana. Tal com recorda el Tribunal, aquest indret està protegit des de l’aprovació de la Llei d’Espais Naturals de 1991. Això no obstant, l’ajuntament d’Escorca li va donar la categoria de sòl urbà l’any 1993 per a permetre una urbanització en la que s’havien de construir 165 habitatges nous. El Tribunal Superior qualifica aquesta decisió com una més del lamentable urbanisme a la carta que ha destruït tants d’indrets valuosos de les Illes, en benefici d’interessos molt particulars i com una mostra més de la corrupció política vinculada als sectors immobiliaris.

El tribunal conclou que aquest espai no reunia les condicions de sòl urbà quan se li va donar aquesta classificació per part de l’ajuntament, a més que la llei ordenava la seva protecció com Àrea Rural d’Interès Paisatgístic, completament incompatible amb la seva transformació urbana. Fins i tot, considera que les llicències que s’havien concedit anteriorment eren il·legals.

L’any 2010 el Consell de Mallorca va desclassificar la urbanització d’es Guix, però l’ajuntament d’Escorca va seguir obstinadament amb la seva pretensió de permetre la urbanització presentada. Contra aquesta decisió del Consell presentaren el contenciós que ara ha estat desestimat pel Tribunal superior, que emet consideracions duríssimes contra l’actitud, que considera lamentable, de l’ajuntament d’Escorca en tot aquest temps.

El responsable municipal que va autoritzar la destrucció d’aquest paratge, que va fer classificacions urbanístiques il·legals i que ha pledejat contra la seva protecció, és l’actual vicepresident del Govern i ma dreta de Bauzá Antonio Gómez.

Per a EU no és acceptable que el Govern balear compti amb un vicepresident que en la seva etapa d’alcalde d’Escorca va violar d’una manera tan flagrant la legalitat urbanística i que es va posar al servei de promotors privats que volien fer un gran negoci amb la destrucció d’un paratge natural d’un gran valor. No sabem quines compensacions va obtenir o pretenia el batle Gómez a canvi de donar autoritzacions contràries a la legalitat i al sentit comú, ni quins interessos volia protegir o quins favors havia de pagar quan va recórrer la protecció dictada pel Consell de Mallorca. En qualsevol cas, una persona que actua d’aquesta manera és indigna d’ocupar una responsabilitat política tan important com és la vicepresidència del Govern, per la qual cosa hauria de presentar la seva dimissió de manera immediata, assumint la responsabilitat política d’uns fets que, a més de ser il·legals, pretenien una destrucció paisatgística molt greu. També hauria de respondre de la despesa generada per la presentació de recursos jurídics sense base i sense cap motivació de defensa dels interessos generals.

Share This