El nombre d’hores cotitzades a la seguretat social continua reduint-se

Cues davant el SOIBEl sindicat CCOO ha presentat un estudi que demostra que més del 57% de l’ocupació balear és de molt mala qualitat, desapareixen els contractes indefinits i són substituïts per fixes discontinus, temporals i de jornada reduïda (a temps parcial), en una tendència que sembla imparable de precarització i pèrdua de drets, salaris i prestacions. La mala qualitat i l’escassa durada de molts contractes (proliferen els que tenen una durada inferior al mes) fan que cada vegada siguin menys els treballadors que tenen la possibilitat de rebre algun tipus de prestació quan es troben en situació d’atur. Aquest fet s’afegeix a la pèrdua de condicions laborals quan troben alguna feina, configurant una pèrdua global de drets laboral, d’ingressos econòmics i de condicions de vida.

La mala qualitat de les contractacions laborals i la disminució de les prestacions són la causa principal de la manca de recursos econòmics de les famílies, que han vist reduïda dràsticament la seva capacitat de despesa, com posen de manifest les xifres que ha publicat l’INE.

A pesar de la gran campanya propagandística del PP, que arriba a amenaçar aquelles persones que no “reconeguin” la millora econòmica, la realitat és tossuda i demostra que no s’ha superat la crisi ni el deteriorament de les condicions de vida de la gran majoria de la població. Aquesta situació és percebuda clarament per la ciutadania que situa en totes les enquestes que l’atur i la situació econòmica és la seva preocupació principal, i que no veuen cap indici de millora.

Al mateix temps que CCOO ens informa de la qualitat dels contractes laborals, el professor d’economia de la UIB, Llorenç Pou, desmunta la gran fal·làcia de l’augment del nombre de contractes, del que tant presumeix el Govern: les dades del mes d’abril reflecteixen que el nombre d’hores cotitzades s’ha reduït en un 2% i els ingressos de la seguretat social en un 0,9%. Aquesta és la recuperació econòmica del PP! Aquest és l’augment de les contractacions! Menys hores treballades, menors cotitzacions a la seguretat social i empitjorament generalitzat de les condicions de vida dels treballadors i capes populars.

Share This