Amb llistes d’espera que afecten a més del 10% de la població de les illes no es poden tancar recursos sanitaris per vacances d’estiu.

Urgències hospitalàriesEncara que la Conselleria de Salut, amb una actuació que no només és obscurantista, si no que també és il·legal, es nega a informar sobre el nombre de recursos que quedaran fora d’ús aquest estiu, especialment pel que fa a l’hospital de referència (Son Espases) ja es van coneixent dades molt preocupants d’altres hospitals i sembla que la tendència serà la mateixa o pitjor que la de l’any passat, que fa provocar col·lapses de les urgències, a més d’augmentar significativament les llistes d’espera.

Ja se sap que diversos hospitals tancaran quiròfans i que molts dels llits deixaran d’estar operatius, com a mínim 2 mesos i mig de l’estiu. Per a EU aquesta és una situació inacceptable en el moment en què hi ha més població a les Illes i la necessitat de més intervencions d’urgència, llits hospitalaris i cures intensives. Amb la reducció no només es donarà una pitjor atenció mèdica i es col·lapsaran servis, sinó que es posarà en risc als pacients, s’empitjorarà el servei i es sotmetrà el personal hospitalari a uns ritmes de treball esgotadors.

Tota això ho fa l’IB-Salut per tal d’estalviar i per no substituir els professionals que facin vacances aquests mesos, però l’austeritat i les retallades tenen uns límits que no s’haurien de superar per les gravíssimes conseqüències que poden tenir. No s’entén que es segueixin practicant retallades quan s’afirma que hem iniciat la recuperació econòmica i que s’està en situació de davallar els imposts estatals i els autonòmics.

La Conselleria de Salut, el Govern i el grup parlamentari del PP, no volen que la ciutadania conegui la situació i no volen haver de donar explicacions, per aquest motiu no informen i impedeixen que es pugui controlar l’acció del Govern des del Parlament, al que lleven aquesta possibilitat al llarg de tres mesos.

L’excusa que es sol utilitzar per a justificar aquestes decisions és la paràlisi de les activitats programades, però aquesta paràlisi només es produeix per la negativa a cobrir l’absència temporal dels professionals que es troben de vacances, a pesar que hi ha un nombre molt elevat de professionals a l’atur, que les podrien cobrir perfectament.

Si no hi hagués llistes d’espera, o aquestes fossin raonables, seria acceptable limitar les intervencions programades i centrar-se en les més urgents, però en una situació excepcionalment dramàtica, d’autèntica emergència sanitària, com la que patim, paralitzar l’activitat és una negligència criminal que afectarà molt greument la salut i la vida dels malalts que es troben pendents d’actuacions mèdiques hospitalàries. No podem oblidar que hi ha més de 125.000 ciutadans que es troben pendents d’intervencions quirúrgiques, proves complementàries o consultes especialitzades.

El conseller de Salut no pot permetre ni molt menys promoure, aquesta situació. Si el president Bauzá, a pesar de la bonança econòmica de la qual presumeix, no li dóna més recursos, l’única opció digna és presentar la dimissió, però no hauria de permetre que un estiu més es continuï degradant l’assistència hospitalària i allargant encara més les llistes d’espera, els ciutadans de les Illes Balears no ens mereixem aquest desastre programat.

Share This