Els salaris es situen molt per davall de la mitjana estatal i continuen baixant.

Ministra docupacioLes dades que ha donat a conèixer l’Institut Nacional d’Estadística en relació a l’evolució del salari mitjà al conjunt de l’Estat i per comunitats autònomes de l’any 2012 demostren que a les Illes Balears aquests salaris es situen molt per davall de la mitjana estatal (quasi un 8%) en una comunitat que té uns dels costs de la vida més elevats i en la que els beneficis empresarials estan augmentant. En conjunt, aquestes dades ens donen una idea de les dificultats per les quals passen els treballadors que encara mantenen un lloc de feina.

L’Enquesta Anual d’Estructura Salarial de l’INE també posa de manifest que els salaris continuen reduint-se d’una manera significativa, ja que aquest any perderen un 1,8%. Aquests fets demostren que la riquesa que es genera a les Illes està cada vegada més mal repartida i que només una petita part arriba als treballadors. L’INE també posa de manifest la gran bretxa salarial que hi ha entre els salaris entre els treballadors temporals i aquells que tenen un contracte indefinit és molt elevada, situant-se en el 34,5%, cosa que explica en part la diferència de salaris amb el conjunt de l’Estat, ja que som una de les comunitats en la que la precarització laboral és més elevada, al mateix temps que els treballs que es creen són de molt poca qualificació i bàsicament referits als sectors amb salaris més baixos (hostaleria i serveis).

Aquestes dades coincideixen amb tots els indicadors que diuen que la pobresa s’estén i que cada vegada hi ha més gent amb greus dificultats per arribar a final de més. Els organismes europeus ja advertien que el fet de tenir un contracte de treball, atesa la mala qualitat de la major part d’aquests contractes, ja no és una garantia per sortir de la pobresa, que afecta molts treballadors en actiu així com a la majoria dels que han perdut el seu lloc de feina.

A la vista d’aquesta situació, sorprèn que encara hi hagi sectors empresarials i organismes econòmics que encara demanen més “moderació” salarial i noves mesures que redueixin els costs laboral. Fa falta molt egoisme per intentar reduir encara més els salaris dels treballadors, que van perdent poder adquisitiu mentre que augmenten els beneficis empresarials i les diferències entre el que cobren directius i gerents en relació als treballadors.

EU afirma que la devaluació dels salaris dels treballadors no ha servit per generar més ocupació sinó, exclusivament, per a millorar els rendiments empresarials. En canvi, un augment dels salaris dels treballadors en tots aquells sectors que no es troben en crisi, a més de ser una qüestió de justícia retributiva, serviria per augmentar el consum i donaria un impuls a la recuperació, com també ho faria regularitzar aquells sectors que es troben a l’economia submergida o el combat dels abusos que es produeixen en relació a la jornada laboral i a les contractacions fraudulentes a temps parcial.

Share This