A pesar d’això, els empresaris demanen rebaixes fiscals i més “flexibilitat”.

treballadors hostaleriaLes condicions de treball en la major part de l’hostaleria de Balears són pèssimes. A pesar que les empreses augmenten els seus beneficis, les càrregues de feina dels treballadors són abusives, com es pot comprovar analitzant la relació entre pernoctacions i nombre de treballadors dels establiments hotelers. A les Balears, de mitjana, hi ha 150 pernoctacions al mes per cada treballador, molt més que a altres destinacions turístiques.

Aquesta sobreexplotació dels treballadors es dóna en moments en que els beneficis empresarials no paren d’augmentar: un 55% en dos anys, però això no repercuteix en els treballadors que pateixen disminucions de les seves retribucions. D’aquesta manera aconsegueixen la més gran rendibilitat per cada lloc de feina, que és més del doble d’altres comunitats. Així s’arriba al resultat escandalós de què de l’augment dels beneficis obtinguts, un 97% va pels empresaris i únicament el 3% arriba als treballadors.

Als hotels de les Balears es practiquen jornades abusives, càrregues de treball escandaloses i una considerable economia submergida, pel treball de becaris, per les falses contractacions a temps parcial i per les hores extra no cotitzades. Tot això passa davant una considerable passivitat de la inspecció de treball, a la que s’envia a controlar casaments, banquets i comunions per veure si troben alguna hora de feina no cotitzada, mentre no hi ha un autèntic seguiment de les grans bosses de frau.

Les condicions laborals dels treballadors de l’hostaleria de Balears són de les més dures de l’Estat i, en canvi, les seves retribucions són inferiors a la mitjana. Però això no sembla acontentar la cobdícia dels empresaris de la Federació Hotelera, que demanen rebaixes fiscals i una major “liberalització” de les condicions de feina que els permeti contractar amb salaris encara més reduïts.

Amb moltes dificultats i amb l’amenaça de mobilitzacions, els sindicats han aconseguit un conveni amb modestíssims augments salarials, però això no suposa que els treballadors obtinguin una compensació raonable per les seves hores de feina, malt pagades i amb ritmes de treball excessius. Els espectaculars beneficis i l’extraordinària productivitat, només es pot aconseguir imposant condicions de treball i formes de contractació al marge de la normativa.

Per tot això, EU reclama una actuació decidida de la Inspecció de Treball per a detectar i sancionar les jornades abusives, les càrregues de treball excessives, les contractacions irregulars i els falsos treballs a temps parcial. Amb la gran quantitat d’aturat que hi ha, que es veuen obligats a acceptar qualsevol condició abusiva, els treballadors es veuen fermats de mans i peus i les organitzacions sindicals per si soles no poden posar remei a la situació, és necessari que l’Administració laboral actuï per a posar fre als abusos empresarials.

Share This